Mâide / 93. Ayet
لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪يمَا طَعِمُٓوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُواۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ۟

Ýman edip sâlih amel iþleyenlere, artýk bundan böyle günahlardan sakýnýp imanda sebât ile sâlih amellere devam ettikleri, sonra takvâlarý ve imanlarý tam saðlamlaþýp kökleþtiði, sonra hem günahlardan sakýnýp hem de iyilik yapmaya çalýþtýklarý takdirde, haram olmadan önce yiyip içtiklerinden dolayý bir günah yoktur. Çünkü Allah, iyilik ve ihsân sahiplerini sever.

Doðalgaz boru hattýnda patlama

Başlatan Fussilet, Mayıs 30, 2012, 08:00:16 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 30, 2012, 08:00:16 ÖÖ
Doðalgaz boru hattýnda patlama

Yazý boyutu Azalt Arttýr

Paylaþ » Facebook » Google » Twitter » Buzz It » FriendFeed » Mixx » Digg » del.icio.us » reddit » MySpace » Stumble Upon


Ýlgili Haberler
Sarýyer'de korkutan patlama
Ýran-Türkiye doðalgaz boru hattýnda patlama

Kars'ýn Sarýkamýþ ilçe merkezi yakýnlarýndaki Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattýnda patlama meydana geldiði bildirildi.
(AA - DHA) -- þžahdeniz doðalgazýnýn taþýndýðý BTC boru hattýnda saat 20.00 sýralarýnda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.Sarýkamýþ Ýlçesinin Sarýkamýþ Mahallesine 2 kilometre uzaklýktaki þžehitlik Tepe mevkii yakýnlarýnda meydana gelen patlamanýn ardýndan çýkan yangýnda alevler 100 metreye kadar yükseldi.Vanalarý kapatýlan boru hattýndaki yangýný söndürmek için hattaki gazýn bitmesinin beklendiði kaydedildi.Doðalgaz boru hattýndaki patlamanýn sabotajdan kaynaklanmýþ olabileceði ileri sürüldü.Patlama sonrasý alevlerin yükseldiði doðalgaz boru hattýndaki yangýn çevre ilçelerden de görüldü.Patlama nedeniyle Sarýkamýþ Mahallesindeki bir çok evin camlarý kýrýldý. Deprem olduðunu zanneden ilçe halký kendini dýþarýya attý.Boru hattýnda tedbir alan itfaiye, sivil savunma ve güvenlik güçleri olay yerine kimsenin yaklaþmasýna izin vermiyor. Alevlerin sönmesiyle birlikte olay yerinde inceleme baþlatýlacak.Kaymakamdan açýklamaSarýkamýþ Kaymakamý Erdoðan Turan Ermiþ, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldiðini, olayýn ardýndan gerekli önlemlerin alýndýðýný söyledi.Ermiþ, "Sarýkamýþ ilçe merkezine yaklaþýk 24 kilometre uzaklýkta, Çatak ile Handere köyleri arasýndaki boþ araziden geçen Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Konuyla ilgili Kaymakamlýk olarak kriz masasý oluþturduk. Geliþmeleri takip ediyoruz. Orman Ýþletme Müdürlüðü'yle irtibat kurduk, gerekli önlemleri aldýk. Konuyu araþtýrýyoruz" dedi.Servisler » iPhone ''€¢ Mobil ''€¢ Haber SMS ''€¢ Görüntülü Haber ''€¢ Facebook ''€¢ Twitter ''€¢ Sitene Ekle


: Doðalgaz boru hattýnda patlama
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.112 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017