Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

Alýþveriþ merkezinde yangýn: 19 ölü

Başlatan Fussilet, Mayıs 29, 2012, 02:00:25 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 29, 2012, 02:00:25 ÖÖ
Alýþveriþ merkezinde yangýn: 19 ölü

Katar'ýn baþkenti Doha'nýn en büyük alýþveriþ merkezinde çýkan yangýnda, 13'ü çocuk 19 kiþi öldü.

Katar'ýn baþkenti Doha'nýn en büyük alýþveriþ merkezi Villaggio'da 13'ü çocuk 19 kiþinin öldüðü yangýnýn, çocuk yuvasýnýn yakýnýnda çýktýðý bildirildi.Katar Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn yaptýðý basýn toplantýsýnda, yangýnda, 7'si kýz 6'sý erkek 13 çocuk, 4 öðretmen ve 2 kurtarma görevlisi 19 kiþinin yaþamýný yitirdiði ve çoðunluðu itfaiye görevlilerinden oluþan 17 kiþinin yaralandýðý belirtildi.Yangýnýn çýkýþ nedeninin ise henüz belirlenemediði ifade edildi.Ölenlerin çoðunun çocuk olduðu yangýnýn, alýþveriþ merkezinin içindeki çocuk yuvasýna çok yakýn bir noktada çýktýðý, Gympanzee adlý çocuk yuvasýnýn Villaggio Alýþveriþ Merkezi'ndeki uzun bir koridorun en uç noktasýnda bulunduðu kaydedildi.Ýtfaiyenin, acil çýkýþlara uzak olan yuvaya ulaþmak için çatýdan bir delik açmak zorunda kaldýðý açýklandý.Görgü tanýklarý, lüks alýþveriþ merkezinde yangýn alarm sisteminin olmadýðýný ve gerekli tedbirlerin alýnmadýðýný, bu nedenle ölü sayýsýnýn fazla olduðunu iddia etti.2006 yýlýnda açýlan Villaggio, ülkedeki en büyük ve en çok ziyaret edilen alýþveriþ merkezi. Büyük bir sinemanýn bulunduðu alýþveriþ merkezinde Venedik'i andýran ve gondollar ile gezinti yapýlabilen yapma bir göl ve büyük bir de buz pisti yer alýyor.Villaggio Alýþveriþ Merkezi'nin, 2022 Dünya Kupasý'na hazýrlýk kapsamýnda yapýlacak yeni inþaatlar nedeniyle yýkýlacaðý gündemdeydi.


: Alýþveriþ merkezinde yangýn: 19 ölü
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.106 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017