Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

Orhan Boran topraða verildi

Başlatan Fussilet, Mayıs 27, 2012, 08:00:38 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 27, 2012, 08:00:38 ÖS
Orhan Boran topraða verildi

Kemik iliði hastalýðý nedeniyle tedavi gördüðü hastanede, dün 84 yaþýnda yaþamýný yitiren usta radyo ve televizyoncu Orhan Boran, Erenköy'deki Galippaþa Camisi'nde öðle vakti kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan Zincirlikuyu Mezarlýðý'nda topraða verildi.

Cami avlusunda düzenlenen cenaze töreninde taziyeleri Orhan Boran'ýn eþi Güler Boran, oðlu Burak Boran ve kýzý Arzu Akman kabul etti. Törene senarist Sefa Önal, Sezen Cumhur Önal, Erkan Yolaç, Halit Kývanç, Behzat Uygur, Müjdat Gezen, CHP Grup Baþkanvekili Akif Hamzaçebi, CHP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi, Kadýköy Belediye Baþkaný Selami Öztürk, þžiþli Belediye Baþkaný Mustafa Sarýgül ile radyo ve televizyon dünyasýndan birçok isim katýldý.Dedesinin baþýndan ayrýlmadýTören boyunca Orhan Boran'ýn torunu Boðaçhan Boran, dedesinin tabutunun baþýndan ayrýlmadý. Sýk sýk tabuta dokunan Boran, cenaze namazýnda da babasý Burak Boran'ýn yanýnda saf tuttu. Orhan Boran'ýn naþý, namazýn ardýndan alkýþlar arasýnda cenaze arabasýna konularak topraða verilmek üzere Zincirlikuyu Mezarlýðý'na götürüldü.Sunuculuk Orhan Boran'la baþladýCenazede oldukça üzgün gözüken Halit Kývanç, "Sunuculuk Orhan Boran'la baþladý. O ilk takdimciydi. Ondan sonra, genç olmasýna raðmen Erkan Yolaç ikinci, ben de üçüncüydüm. Biz 3 kiþiydik. þžimdi iki kiþi kaldýk. Orhan Boran'ýn en güzel yaný; sakin, bir bakan ciddiyetinde gelir, bir baþlar anlatmaya, millet yerlere yatar. Bizim ustamýzdý, Bu alanýn birincisiydi" dedi.Çýnarlar ülkede yok oluyorCHP milletvekili Süleyman Çelebi de, "Gerçekten mesleðe damgasýný vuran, beyefendiliðiyle, kibarlýðý ile, bugüne kadar yaþamýný sürdürdü. Bu kimlikte kalmak Türkiye'de gerçekten çok zor. Öz Türkçe'yi en iyi kullanan kiþiydi. Çýnarlar ülkede yok oluyor. Orhan Boran önemli çýnarlardan birisiydi" diye konuþtu.


: Orhan Boran topraða verildi
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.104 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017