Mâide / 93. Ayet
لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪يمَا طَعِمُٓوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُواۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ۟

Ýman edip sâlih amel iþleyenlere, artýk bundan böyle günahlardan sakýnýp imanda sebât ile sâlih amellere devam ettikleri, sonra takvâlarý ve imanlarý tam saðlamlaþýp kökleþtiði, sonra hem günahlardan sakýnýp hem de iyilik yapmaya çalýþtýklarý takdirde, haram olmadan önce yiyip içtiklerinden dolayý bir günah yoktur. Çünkü Allah, iyilik ve ihsân sahiplerini sever.

Hýrsýzlýk için çocuða iþkence yaptýlar

Başlatan Fussilet, Mayıs 26, 2012, 08:00:21 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 26, 2012, 08:00:21 ÖÖ
Hýrsýzlýk için çocuða iþkence yaptýlar

Hatay'ýn Ýskenderun ilçesinde, yanlarýnda çýrak olarak çalýþan çocuða hýrsýzlýk suçlamasýyla iþkence yaptýklarý iddia edilen 4 kiþi gözaltýna alýndý.
(AA - DHA) -- Ýskenderun Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir iþ yerinde çýrak olarak çalýþan M.Ç'nin (16) babasý Fecir Ç, gazetecilere yaptýðý açýklamada, gün boyu haber alamadýðý oðlunu merak ettiði için iþ yeri sahiplerini telefonla aradýðýný söyledi.Görüþmede oðlunun hýrsýzlýk ile suçlandýðýný ifade eden baba Fecir Ç, daha sonra eve gelen M.Ç'nin vücudunda darp ve yara izlerine rastladýðýný belirtti.Oðlunun iþ yeri sahipleri tarafýndan daðlýk bir arazide dövüldüðünü ve arabanýn arkasýna baðlanarak sürüklendiðini iddia eden Fecir Ç, "Durumu jandarmaya bildirdik. Çok üzüntülüyüz. Oðlum bu suçu iþlemiþ olmaz. Bunu yapanlardan þikayetçi olduk. Umarým en kýsa zamanda hak ettikleri cezayý bulurlar. Yapýlan iþkence sonucunda oðlumun psikolojisi bozuldu" dedi.M.Ç. de Karahüseyinli köyündeki bir eve su tesisatý tamiri için gittiði ustalarýnýn kendisini evden altýn kolye çalmakla suçladýðýný ifade etti."Aküyle elektrik verdiler"M.Ç., "Ýþin bitiminden 3 gün sonra iþyeri sahipleri bana, gittiðimiz evden bir altýn kolyenin çalýndýðýný, altýný benim çaldýðýmý söyledi. Ben kabul etmedim. Beni Nergizlik Köyü'ne götürdüler. Orada daðlýk bir yerde kablo ile bana vurdular. Su döküp, vücudumun her tarafýna vurdular. Sonra arabanýn arkasýna baðlayarak sürüklediler. Üzerime su dökerek, arabanýn aküsü ile vücudumun çeþitli yerlerine de elektrik verdiler. 'Altýný çaldýðýný söyleyeceksin' diye baský yaptýlar. O kadar baskýnýn ardýndan ben de suçu kabul ettim. Gözümü ne zaman kapatsam, bana yapýlanlarý görüyorum" dedi.Jandarma ekiplerinin iþ yeri sahipleri H.K, H.U. ile R.K. ve Y.D'yi gözaltýna aldýðý, olayla ilgili soruþturmanýn sürdürüldüðü bildirildi.


: Hýrsýzlýk için çocuða iþkence yaptýlar
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.158 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017