Nisâ / 22. Ayet
وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ اٰبَٓاؤُ۬كُمْ مِنَ النِّسَٓاءِ اِلَّا مَا قَدْ سَلَفَۜ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًاۜ وَسَٓاءَ سَب۪يلًا۟

Geçmiþte olanlar bir yana, babalarýnýzýn nikâhladýðý kadýnlarla evlenmeyin. Þüphesiz bu, çok çirkin bir hayâsýzlýk, Allah'ýn gazabýný celbeden bir günah ve pek iðrenç bir yoldur!

Yazýcýoðlu'nun ölümünde þok belge

Başlatan Fussilet, Mayıs 24, 2012, 08:00:28 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 24, 2012, 08:00:28 ÖS
Yazýcýoðlu'nun ölümünde þok belge

Yazý boyutu Azalt Arttýr

Paylaþ » Facebook » Google » Twitter » Buzz It » FriendFeed » Mixx » Digg » del.icio.us » reddit » MySpace » Stumble Upon


Ýlgili Haberler
Yazýcýoðlu soruþturmasýnda bir tahliye
BBP'li þžendiller'in ifadesi alýndý
Yazýcýoðlu'nun ölümünde bomba patlýyor
Yazýcýoðlu'nun ölümünde önemli geliþme
Yazýcýoðlu soruþturmasýnda yeniden ifadesi alýndý

BBP Genel Baþkaný Muhsin Yazýcýoðlu ve arkadaþlarýnýn hayatýný kaybettiði helikopter kazasýna iliþkin çarpýcý bilgiler gün yüzüne çýktý.

Merhum Yazýcýoðlu'nun ailesine gelen ve Cumhurbaþkaný Abdullah Gül ile davayý soruþturan özel yetkili Malatya Cumhuriyet Savcýlýðý'na da iletilen belgelerde, kazanýn olduðu 25 Mart 2009 tarihinde enkaz bölgesinde iki askeri helikopterin olduðu iddia ediliyor.Cihan Haber Ajansý'nýn haberine göre, konuyla ilgili birkaç gizli tanýðýn savcýlýða kazaya iliþkin önemli bilgiler sunduðu da ortaya çýktý.Gizli tanýklarýn anlattýklarý bilgilere göre, Yazýcýoðlu'nu taþýyan helikopter 15.03'te düþtükten sonra 17.42'de 'j' kodlu helikopter enkaz bölgesinin 300 metre uzaðýna iniþ yapýyor ve yaklaþýk 7 sakika sonra da kalkýþ yaparak Güney Kýbrýs Rum yönetimi istikametine doðru uçuþunu gerçekleþtiriyor.Ayný kodlu bir baþka helikopter ise 17.47'de enkaz bölgesine iniyor ve ne zaman kalkýþ yaptýðý bilinmiyor.Ayrýca, Yazýcýoðlu'nu taþýyan helikopterinin en son kalkýþ yaptýðý Kahramanmaraþ Çaðlayancerit'ten düþtüðü ana kadar olan hava hareketliliði görüldüðü de ifade ediliyor.Hatta helikopter düþmeden 3-4 dakika boyunca yalpalandýðý, bu durumun da pilotun kanýnda bulunan yüksek miktardaki karbonmonoksit gazýndan havadayken etkilenmiþ olma iddiasýný güçlendirdiði belirtiliyor.


Ýlgili Konular » Muhsin Yazýcýoðlu ''€¢ BBP Helikopter Kazasý ''€¢ diðer konular »
Servisler » iPhone ''€¢ Mobil ''€¢ Haber SMS ''€¢ Görüntülü Haber ''€¢ Facebook ''€¢ Twitter ''€¢ Sitene Ekle


: Yazýcýoðlu'nun ölümünde þok belge
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.132 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017