Mâide / 93. Ayet
لَيْسَ عَلَى الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ ف۪يمَا طَعِمُٓوا اِذَا مَا اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَاٰمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَاَحْسَنُواۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ۟

Ýman edip sâlih amel iþleyenlere, artýk bundan böyle günahlardan sakýnýp imanda sebât ile sâlih amellere devam ettikleri, sonra takvâlarý ve imanlarý tam saðlamlaþýp kökleþtiði, sonra hem günahlardan sakýnýp hem de iyilik yapmaya çalýþtýklarý takdirde, haram olmadan önce yiyip içtiklerinden dolayý bir günah yoktur. Çünkü Allah, iyilik ve ihsân sahiplerini sever.

Bir tuvalette ikiden fazla sineðe yasak!

Başlatan Fussilet, Mayıs 24, 2012, 08:00:31 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 24, 2012, 08:00:31 ÖÖ
Bir tuvalette ikiden fazla sineðe yasak!

Yazý boyutu Azalt Arttýr

Paylaþ » Facebook » Google » Twitter » Buzz It » FriendFeed » Mixx » Digg » del.icio.us » reddit » MySpace » Stumble Upon


Ýlgili Haberler
3 yaþýnda, yürekleri aðza getirdi!
Google, Motorola Mobility'yi satýn aldý
Çinli muhalif ABD yolunda..
Olimpiyat meþalesini çaldýlar
Olimpiyat ateþi yola çýktý

Çin'in baþkenti Pekin'de, belediye tarafýndan kent genelinde hijyen kurallarýna daha fazla dikkat edilmesi amacýyla yayýmlanan bir talimatta, umumi tuvaletlerde ikiden fazla sinek bulunamayacaðý bildirildi.

þžin Jingbao (Pekin Haberleri) ve Çengdu Vanbao (Çengdu-Akþam) gazetelerinde yer alan haberlere göre, talimat, halka açýk bahçeler ve parklar ile tren garlarý, havalimanlarý, hastaneler, alýþveriþ merkezleri ve süpermarketlerdeki tuvaletlerde uygulanacak.Pekin Belediyesi'nin kentin görüntüsünden sorumlu kurulu tarafýndan kararlaþtýrýlan diðer normlar arasýnda, tuvaletlerde idrar veya su toplanmamasý, çöp kutularýnýn taþmamasý da bulunuyor.Ayrýca umumi tuvaletlerdeki çöplerin azami yarým saatte bir toplanmasý gereken yeni talimata göre, buralardaki küçük arýzalarýn yarým, büyük çaplý arýzalarýn ise 12 saat içinde giderilmesi zorunlu hale geliyor.Talimatta, kurallara uymayanlara verilecek cezalara iliþkin herhangi bir bilgi ise yer almadý.Pekin, 2008 Olimpiyat Oyunlarý'ndan önce de umumi tuvaletlerdeki hijyenik koþullarýn iyileþtirilmesi amacýyla bazý uygulamalarda bulunmuþtu.


Ýlgili Konular » 2012 Londra Olimpiyatlarý ''€¢ Çin Halk Cumhuriyeti ''€¢ diðer konular »
Servisler » iPhone ''€¢ Mobil ''€¢ Haber SMS ''€¢ Görüntülü Haber ''€¢ Facebook ''€¢ Twitter ''€¢ Sitene Ekle


: Bir tuvalette ikiden fazla sineðe yasak!
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.130 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017