Bakara / 173. Ayet
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ بِه۪ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Allah size leþi, kaný, domuz etini ve Allah'tan baþkasý adýna kesilen hayvanlarýn etini haram kýldý. Bununla birlikte, kim yemediði takdirde ölecek derecede mecbur kalýrsa, baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemek ve zaruret sýnýrýný aþmamak kaydýyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, çok merhametlidir.

Mýsýr'da tarihi dönem

Başlatan Fussilet, Mayıs 31, 2012, 08:00:28 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 31, 2012, 08:00:28 ÖS
Mýsýr'da tarihi dönem

Yazý boyutu Azalt Arttýr

Paylaþ » Facebook » Google » Twitter » Buzz It » FriendFeed » Mixx » Digg » del.icio.us » reddit » MySpace » Stumble Upon


Ýlgili Haberler
Kahire duvarlarý protestolarla renklendi
"Arap Baharý kýþa dönüþtü"
Mýsýr'da gerilim týrmanýyor
Mýsýr'da Ahmet þžefik isyaný
Ýþte Mýsýr'daki seçimlerin kesin sonucu

Mýsýr'da Cumhurbaþkaný Enver Sedat'ýn 1981'de suikasta kurban gitmesinin ardýndan yürürlüðe giren olaðanüstü hal kaldýrýldý.

El Arabiya'nýn haberine göre, yönetimdeki Yüksek Askeri Konsey'den yapýlan açýklamada, olaðanüstü halin bugün sona erdiði, ancak ordunun "anayasa deklarasyonu ve yasalar çerçevesinde ülkenin korunmasý yönündeki ulusal ve tarihi sorumluluðunu" sürdüreceði belirtildi.Mýsýr Parlamentosu, olaðanüstü hali son olarak Mayýs 2010'da 2 yýllýðýna uzatmýþ ancak terör ve uyuþturucu suçlarýyla ilgili uygulamalara kýsýtlama getirmiþti.Geçen yýl mart ayýnda referandumla kabul edilen anayasa deklarasyonuyla orduya ülkenin "korunmasý" yükümlülüðü verildi ancak olaðanüstü hal ilan etme yetkisine sadece parlamento sahip bulunuyor.Askeri yönetim, devrik Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden sonra anayasayý askýya almýþtý.


Ýlgili Konular » Mýsýr'da isyan ''€¢ diðer konular »
Servisler » iPhone ''€¢ Mobil ''€¢ Haber SMS ''€¢ Görüntülü Haber ''€¢ Facebook ''€¢ Twitter ''€¢ Sitene Ekle


: Mýsýr'da tarihi dönem
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.116 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017