Bakara / 173. Ayet
اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْز۪يرِ وَمَٓا اُهِلَّ بِه۪ لِغَيْرِ اللّٰهِۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَٓا اِثْمَ عَلَيْهِۜ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ

Allah size leþi, kaný, domuz etini ve Allah'tan baþkasý adýna kesilen hayvanlarýn etini haram kýldý. Bununla birlikte, kim yemediði takdirde ölecek derecede mecbur kalýrsa, baþkasýnýn hakkýna tecavüz etmemek ve zaruret sýnýrýný aþmamak kaydýyla bunlardan yemesinde bir günah yoktur. Çünkü Allah çok baðýþlayýcýdýr, çok merhametlidir.

Gül Facebook, Google ve Microsoft'u ziyaret etti

Başlatan Fussilet, Mayıs 26, 2012, 02:01:00 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 26, 2012, 02:01:00 ÖÖ
Gül Facebook, Google ve Microsoft'u ziyaret etti

Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, ABD'de Silikon Vadisi'nde teknoloji turu yaptý. Sanal dünyanýn ünlü þirketleri Google, Microsoft ve Facebook'u ziyaret eden Gül, gördüklerinden memnundu.

Kurum giriþinde Facebook yöneticilerinden Sherley Sandberg'in karþýladýðý Cumhurbaþkaný, eþi ile Facebook logosu önünde hatýra fotoðrafý çektirdi ve "Facebook karatahtasý"na isimlerini yazdý.Daha sonra kendilerine kurum hakkýnda brifing verilmek üzere Cumhurbaþkaný Gül ve beraberindekiler basýna kapalý bir toplantýya katýldý.Microsoft gezisiCumhurbaþkaný Gül'ün gün içinde üçüncü duraðý ise bilgisayar dünyasýnýn yazýlým devi Microsoft oldu.Cumhurbaþkaný Gül, Facebook'ta çalýþan genç Türk mühendislerle birlikte... Google duraðýGül, internet devi Google þirketinin merkez binasýný da ziyaret etti. Gül ve beraberindeki heyeti, Google'ýn kurucusu ve yöneticisi Sergey Brin karþýladý.Cumhurbaþkaný, Google þirketindeki Türk çalýþanlarla da ayaküstü sohbet edip fotoðraf çektirdi.Servis otobüsünde de çalýþabiliyorlarSergey Brin ile ofisinde bir süre sohbet eden Gül ve beraberindekilere, kurucu Brin, Google'ýn yeni projelerinden bahsetti.Sergey Brin, Cumhurbaþkaný Gül'e çalýþanlarýný wi-fi hizmet veren servis ile iþe taþýdýklarýný, dolayýsý ile trafik bile olsa Ýnternet ortamýnda çalýþanlarýn servis otobüsünü ofis gibi kullanabildiklerini söyledi.Görüþme sonunda Google ailesi, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, eþleri Hayrünnisa Gül ve oðlu Ahmet Gül'ün de yer aldýðý heyetle birlikte bir aile fotoðrafý çektirdi. Sergey Brin'in fotoðraf çekiminde Google'ýn yeni ürettiði akýllý gözlüðü takmasý dikkati çekti.Ýnsansýz aracý incelediCumhurbaþkaný Abdullah Gül, Google'ýn merkezinde dev ekranda istanbul'u seyredip Tarabya köþküne baktý ve Google'ýn üzerinde çalýþtýðý insansýz araç projesi hakkýnda yöneticilerden bilgi aldý.Ýnsansýz aracý Cumurbaþkaný Gül'e Google kurucusu ve Yönetim Kurulu Baþkaný Segey Brin ile Google'ýn projeden sorumlu olan Yeni Ýþ Geliþtirme Bölümü Direktörü Seval öz tanýttý.Google'ýn kurucusu Sergey Brin daha sonra Cumhurbaþkaný ve eþlerini insansýz hareket eden araba ile yemeðe götürdü.þžoförsüz araçla hýz sýnýrýný aþtýEþi Hayrünnisa Gül ve Sergey Brin ile birlikte arka koltukta oturan þoförsüz araç, San Francisco karayollarýnda yasal limit olan saatte 105 kilometre hýz sýnýrýný aþarak 128 km hýza ulaþtý.Sergey Brin, Gül'e Google'ýn en yeni buluþlarýndan Google Glasses'ý gösterdi... Twitter merkezine de gidecekCumhurbaþkaný Gül son olarak San Francisco'da bulunan Twitter Merkezi'ni ziyaret ederek, bir takým görüþmelerde bulunacak. Cumhurbaþkaný'nýn cumartesi günü öðle saatlerinde San Francisco'dan Türkiye'ye hareket etmesi bekleniyor.


: Gül Facebook, Google ve Microsoft'u ziyaret etti
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.123 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017