Âl-i Ýmrân / 28. Ayet
لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَٓاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِن۪ينَۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّٓا اَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰيةًۜ وَيُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُۜ وَاِلَى اللّٰهِ الْمَص۪يرُ

Mü'minler, sakýn mü'minleri býrakýp da kâfirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa, artýk onun Allah ile irtibatý tamâmen kopmuþ olur. Ancak kâfirlerden gelebilecek tehlikelerden korkarsanýz ölçülü bir þekilde onlara dostluk gösterebilirsiniz. Yine de Allah sizi azabýndan sakýndýrýyor. Çünkü sonunda dönüþ, yalnýz Allah'adýr.

Bu kez de Burhan Kuzu yumurta attý!

Başlatan Fussilet, Mayıs 24, 2012, 02:00:24 ÖÖ

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 24, 2012, 02:00:24 ÖÖ
Bu kez de Burhan Kuzu yumurta attý!

Yazý boyutu Azalt Arttýr
daha fazla »
Paylaþ » Facebook » Google » Twitter » Buzz It » FriendFeed » Mixx » Digg » del.icio.us » reddit » MySpace » Stumble Upon


Ýlgili Haberler
Burhan Kuzu'ya yine yumurta attýlar
AKP'nin yeni hedefi Harp Okullarý
YÖK Baþkaný: "þžiddet içermedikçe demokratik hak"
Sýnavdan yumurta çýktý!
Yaþar Büyükanýt için sinyal verildi

TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný Burhan Kuzu, bir programa katýlmak için geldiði Konya'da üniversite öðrencilerine yumurta görünümündeki çikolatalarý attý.

Gazeteci yazar Abbas Güçlü, bu haftaki programýnýn çekimini yapacaðý Selçuk Üniversitesi'nde (SÜ) konuðu TBMM Anayasa Komisyonu Baþkaný Kuzu'ya bir sepet içinde yumurta görünümündeki çikolatalarý verdi.Kuzu, Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde çok sayýda üniversite öðrencisinin katýlýmýyla gerçekleþtirilen programda, çikolatalarý öðrencilere attý.Her tarafa yumurta yemesi pahasýna gittiðini söyleyen Kuzu, Samsun'da kendisine bir devekuþu yumurtasý verildiðini anýmsattý.Kuzu, þunlarý kaydetti: "Sonra Çanakkale'ye gittim. Biga ilçesinde. Önce dedim ki 'benAnkara'dan geldim çocuklar. Baþka elbise yok. Burada garibim. Tekrar Ankara'ya döneceðim, gömlek de getirmedim. Yumurta varsa bugün atmayýn. Baþka bir geliþte atýn, o zaman yedek elbiseyle gelirim' dedim. 45 dakika bekledi, huyu kurusun sonunda yumurtayý dayanamadý attý yine. Ama bu sefer isabet etmedi. Davacý olup olmadýðýmý soran jandarma ekiplerine davacý olmadýðýmý söyledim. 30 yýl üniversitede hocalýk yaptým hiçbir zaman öðrencimden davacý olmadým. Burasý Mevlana þehri. Tatlý yiyelim, tatlý konuþalým. Mevlana'nýn hoþgörü þehrinde yumurta atmak hoþ karþýlanmaz. Ben de size çikolatalý yumurta atýyorum."Öðrenciler de çikolatalar için Kuzu'ya çiçek atarak teþekkür etti.Programa SÜ Rektörü Prof. Dr. Hakký Gökbel de katýldý.Servisler » iPhone ''€¢ Mobil ''€¢ Haber SMS ''€¢ Görüntülü Haber ''€¢ Facebook ''€¢ Twitter ''€¢ Sitene Ekle


: Bu kez de Burhan Kuzu yumurta attý!
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.128 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017