Nisâ / 16. Ayet
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَاٰذُوهُمَاۚ فَاِنْ تَابَا وَاَصْلَحَا فَاَعْرِضُوا عَنْهُمَاۜ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَح۪يمًا

Ýçinizden iki erkek fuhuþ yaparsa onlarý cezalandýrýn. Eðer tevbe eder, hallerini düzeltirlerse artýk onlara ceza vermekten vazgeçin. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul eden, çok çok merhamet edendir.

Çayan'ýn ailesine de biber gazý!..

Başlatan Fussilet, Mayıs 30, 2012, 08:00:23 ÖS

Fussilet

ADMiN
7,935
Mayıs 30, 2012, 08:00:23 ÖS
Çayan'ýn ailesine de biber gazý!..

Yazý boyutu Azalt Arttýr
daha fazla »
Paylaþ » Facebook » Google » Twitter » Buzz It » FriendFeed » Mixx » Digg » del.icio.us » reddit » MySpace » Stumble Upon


Ýlgili Haberler
Çayan Birben hayatýný kaybetti
Çayan'ýn beyin ölümü gerçekleþti!
Polisin biber gazý komalýk etti
Polis taraftarlara biber gazýyla müdahale etti
Biber gazý eðitimi!..

Yalova'da kavgayý ayýrmak istediði sýrada polisin kullandýðý biber gazýndan etkilenerek komaya giren astým hastasý Çayan Birben, hayatýný kaybetti. Ölüm haberinin ardýndan hastane önünde Birben'''in ailesi ile polis ekipleri arasýnda gerginlik yaþandý. Polis, gruba biber gazýyla müdahale etti.

Yalova Devlet Hastanesi yoðun bakým servisinde yaþam mücadelesi veren 31 yaþýndaki Çayan Birben, tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.Ölüm haberi, iþçi emeklisi baba Ahmet Birben ile ev kadýný anne Yücel Birben'e sakinleþtirici iðne yapýldýktan sonra söylendi. Ölüm haberiyle yýkýlan aile üyeleri, fenalýk geçirdi.Kardeþinin taraftarý olduðu Fenerbahçe formasýný giyen abla Özge Birben ise Çayan Birben'in fotoðrafýnýn bulunduðu ''Acil þžifalar diliyoruz''€ yazan afiþi öpüp gözyaþý döktü.Bu arada, hastane önündeki yaklaþýk 100 kiþilik grup, ellerindeki pankartla yürüyüþe geçmek istedi. Bu sýrada hastanenin giriþindeki polis noktasýnýn camý kýrýldý.Güvenlik güçleri ile Birben'in yakýnlarýnýn da aralarýnda bulunduðu grup arasýnda gerginlik yaþandý."Katil polis" sloganlarý atan protestocular, ekip otosuna saldýrý giriþiminde bulundu. Gerginlik nedeniyle bir polis havaya ateþ açtý ve gruba biber gazýyla müdahale etti.Olaylar sýrasýnda yaralanan polis, Özel Yalova Hastanesi'ne kaldýrýldý.Servisler » iPhone ''€¢ Mobil ''€¢ Haber SMS ''€¢ Görüntülü Haber ''€¢ Facebook ''€¢ Twitter ''€¢ Sitene Ekle


: Çayan'ýn ailesine de biber gazý!..
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

SMF 2.1.3 © 2022, Simple Machines, TinyPortal 2.2.2 © 2005-2022
Sayfa 0.092 saniyede 27 sorgu ile oluşturuldu.
Lithium theme by Bloc © 2017