Temmuz 17, 2019, 09:20:31
Haberler:

Yavrucuðum! Namazý kýl, iyiliði emret, kötülükten vazgeçirmeye çalýþ, baþýna gelenlere sabret. Doðrusu bunlar, azmedilmeye deðer iþlerdir.  (Lokman -17)

GIDIYORMUSUN?? RAMAZAN

Balatan DAMRAM, Eyll 29, 2008, 09:15:15

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

Geldin...

Bir bahar müjdesi gibiydi geliþin...

Rahmetinle kandýk,þifa bulduk.

Bir düzeni getirip kuruvermiþtin,karmaþada çalkalanan hayatýmýza.

Üzerine alýþývermiþiz,sanki hiç karýþmamýþ bir hayatýn parçasý gibi...

Þimdi gidiyorsun...

Ýncecik bir hilaldi varlýðýn önce,sonra ayýn ondördü gibi parladý yüreklerimiz varlýðýnla,birden gözlerimiz gökyüzünde incelen hilale takýldý yeniden.

Firakin hüznü kapladý ufkumuzu,içimize gidiþinin burukluðu çöktü.11 ay yoksun yine,veda vakti þimdi, gidiyorsun...

Seni beklemekle geçecek vakitlerimiz,dualarýmýz hep ayný olacak;"bizi tekrar eriþtir rahmet ayýna RABBÝM".

Geliþinle ne kadar sevindiysek gidiþin o kadar büktü boynumuzu.

Dünyamýza inen rahmet saðanaðý,nur halesi bitmesin,kalan vakitlerde de sürsün istiyoruz.

Bize getirdiðin serin havayý,sükuneti,merhameti,hoþgörüyü yayalým aylarýn kalan onbirinede.

Dualarýmýz Leyle-i Kadirdeki gibi varsýn Rabbin katýna.

Öylesine bekliyor,öylesine istiyoruz...

Þimdi veda vakti.

Veda etmek zor geliyor,güle güle demiyoruz,sadece þükrediyoruz bir ramazaný daha bahþedene.

Ve diliyoruz ki nice Ramazana eriþtir bizi ya Rabbi

Ve diliyoruz ki;


NÝCE RAMAZANLARA ERÝÞTÝR BÝZÝ YA RABBÝ... ERÝÞTÝR YA RABBÝ...

kurtlarvadisi

garip_kul

amin ecmain burukluk olsada  ramazan bitti

hergünümüzü ramazan gibi yaþamak dileðiyle

hayýrlý bayramlar

selam ve dua ile

Yukar git