Temmuz 16, 2019, 12:53:37 S
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

Muhammed Mursi: Mısır’da Firavunların çağı bitti

Balatan Fussilet, Mays 24, 2012, 11:00:46

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Muhammed Mursi: Mısır’da Firavunların çağı bitti

Muhammed Mursi: Mısır’da Firavunların çağı bitti haberi | Son Dakika Dünya Haberleri | Haber, Haberler, Gazete Haberleri, Güncel Haberler, En Son Haberler

[br]: Muhammed Mursi: Mısır’da Firavunların çağı bitti
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git