Temmuz 18, 2019, 12:58:28 ÖS
Haberler:

Rahmân olan Allah'a karþý þu size yardým edecek askerleriniz hani kimlerdir? Ýnkârcýlar ancak derin bir gaflet içinde bulunmaktadýrlar. (Mulk -19)

Mide Þikayeti Olanlarýn Dikkat Etmesi Gereken Noktalar

Baţlatan liprade, Ađustos 20, 2010, 02:43:06 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

Mide Þikayeti olanlarýn dikkat etmesi gereken noktalar

Mide sorunlarýnýz var ise Ramazanda bu detaylarý kulak ardý etmeyin! Ramazan Ayýnda Þikayeti olanlarýn dikkat etmesi gereken noktalar:

Ramazan ayýnýn ilk gßnlerinin yaÞandýðý bu dÜnemde sýcak havalar insanlarý daha dikkatli beslenmeye yÜnlendiriyor. Bu durumun mide Þikâyeti olanlarda daha da Üzen gerektirdiðini belirten Hisar Intercontinental Hospital'dan Gastroentereloji Uzmaný Doç.Dr Erdoðan Arýkan, sýcak havalar her ne kadar sýkýntýlý durumlar yaÞatsa da mide Þikâyeti olanlarýn daha fazla dikkatli olmasý gerektiðini vurgulayarak, aÞaðýda ki konulara deðindi.

Ülser tedavisi beraberinde oruç tutmak hasta için sakýncalý bir durumdur. Midenin uzun süre boþ kalmasý asit salgýlamasýný arttýrý, buda ülserin oluþmasýnda yada iyileþmemesinde büyük ölçüde etkili olur.

Reflß Þikayeti olanlarýn ise taný konduktan sonra oruç tutarken dikkat etmeleri gereken bazý kurallar var, bunlar:

Ýftar ve sahurda hýzlý yemek yememek, mümkün olduðunca yavaþ ve iyi çiðneyerek yemek, çið soðan, sarýmsak, yaðlý yiyecekler, kýzartmalar, salçalý yemekler, portakal ve limon suyu, gazlý içecekler, domates suyu, nane, çikolata, kahve ve hamur iþi aðýr tatlýlardan uzak durmak, iftardan en az 2-3 saat sonra yatmak. Yatarken de mümkün olduðunca yastýðýnýzý yükseltmeniz sizi rahatlatacaktýr.

Mide kanamasý, sýk sýk ßlser ve mide kanamasý geçirenlerin oruç tutmalarý saðlýklý deðildir.

Þiþkinlik ve kabýzlýk þikayetini sýklýkla yaþayanlar organik sebepler dýþýnda, hýzlý yemek yemekten ve gaz yapan yiyeceklerden kaçýnmalýdýrlar(baklagiller, bulgur, lahana vs).

Beslenmede ise genel olarak yaðlý ve kýzartýlmýÞ yiyeceklerden, aðýr tatlýlardan kaçýnmak, yemekleri yavaÞ ve iyi çiðneyerek yemek, iftarda yemekle çok su içmemek ve suyu yemek aralarýnda tßketmek oldukça Ünemlidir. HaÞlanmýÞ sebze yemekleri, kompostolar, sßt tatlýlar ve haÞlanmýÞ etleri tercih etmeliyiz.
"Cehalet hĂ˝yar olmuĂž gidiyor son sĂźrat/  Enkaz-Ă˝ beĂžer koĂžuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"