Haberler:

"Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et. (Araf 155)


osmanlı tugraları

Başlatan DAMRAM, Ekim 13, 2009, 10:24:56 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

DAMRAMDAMRAM


DAMRAM


DAMRAM


DAMRAM

TUÐRALAR OSMANLI PADiŞAHLARININ SiMGESi VE iMZASIYDI


Osmanlı padişahlarının tuğraları sanatsal açıdan ayrıcalıklı bir konuma sahip.

Tasarım ilkeleri kaligrafik zenginlik ve biçimsel anlamda hat sanatında tek örnektir. içinde müzik de vardır resim de. Tarih de vardır hayal gücü de...

Tuğra bu anlatım gücünü ve zenginli ini belgesel boyutu yanında sanatsal gücünden de alır ancak çoğu zaman Tuğraların belgesel boyutları ön planda tutulduğ u için sanatsal zenginliği ihmal edilir.

Tuğra bir doğrulama ve tasdik etme işaretidir. Osmanlılarda tuğra sultanın yazılı alâmeti nişanı yani bir nevi imzasıdır tasdik edici ve doğrulayıcı bir işaret olarak kullanılmış ve fermanların sonlarında alâmet-i şerifime itimat kılasınız sözü yer almıştır.


Osmanlı devletin kuruluşundan saltanatın kaldırılmasına kadar önemini kaybetmeden çok değişik yerlerde kullanılmış hat sanatımızın bir kolu olarak gelişmiş devrini tamamlamış ve bu gün kültürümüzün bir parçası olarak tarihe mal olmuştur.


Önceleri berat menşur ferman vakfiye hüküm mülknâme ve hüccet gibi evrak üzerine çekilen tuğra daha sonraları paralarda defter kayıtları başında bir hanedan arması olarak bayraklarda pullarda resmî abidelerde nişanlarda madalyonlarda harp gemileri üzerinde ve binalarda kullanılmıştır.


Tuğra 4 bölümden oluşur.


Sere (Tuğranın alt tarafı-asıl tuğra metninin yazıldığı kısım)


Beyze (Tuğranın sol tarafı - han ve bin kelimelerinin son harfleri)

Tuğ (Tuğranın üst tarafı - dik çizgiler elif harfi şeklinde)

Hançere (Tuğranın kolları - beyzelerin ucundan devam eden çizgiler)

(hançere; şekil olarak kılıca benzer bu nedenle kılıç da denir)


Şehzâde Tuğraları Padişah Tuğralarından farklıdır.


Osmanlı padişahlarının erkek çocuklarına Çelebi Mehmed zamanına kadar çelebi bundan sonrada şehzâde denmiştir.


Şehzâdeler kendi adlarına para bastıramaz kendi adlarına hutbe okutamazlardı. Bu iki imtiyaz yalnız padişahlara aittir. Şehzâde tuğraları da padişah tuğralarına benzer şekilde tanzim edilmişlerdir. Şekil istif ve metin bakımından pek farklı değillerdi.


Nişancılar Padişahların Tuğrasını çekerler.


Nişancılar devletin eski ve yeni kanunlarını ve protokolü en iyi bilen şeriatı ve hukuk kanunlarını telif eden kişilerden seçilirdi. Nişancılar bütün resmi evrakı kontrol ederek padişahın alâmeti şerifesi olan tuğrayı çekerlerdi. Padişahların imzası yerine geçen tuğralar padişahlar için çok büyük önem taşırdı. Osmanlı Padişahları tahta çıktıkları ilk gün kendisine gösterilen örnekler arasından bir tuğra istifi seçer ve bunu saltanatı süresince değiştirmezdi.


Her padişah içinde kendi adı da geçen Tuğrasını döneminin en önemli hattatlarına yaptırır aynı zamanda da nişancılarını farklı kişilerden seçerlerdi.


Tuğralarda Sultanın Babasının Adının Yer Alması Çok Önemlidir.


Padişah tuğrasının istifini seçtikten sonra tuğraya babasının ve kendisinin ismi eklenirdi. Böylece o tuğranın hangi Osmanlı Sultanına ait olduğu kolayca anlaşılabilirdi.DAMRAM
4.Mehmed Tuğrası


5.Murad TuğrasıDAMRAM

ORHAN GAZi

SULTAN MURAD HÜDAVENDiGAR

SULTAN YILDIRIM BAYEZiD'in Tuğrası

SULTAN ÇELEBi MEHMED

SULTAN iKiNCi MURAD

DAMRAM

ORHAN GAZi

SULTAN MURAD HÜDAVENDiGAR

SULTAN YILDIRIM BAYEZiD'in Tuğrası

SULTAN ÇELEBi MEHMED

SULTAN iKiNCi MURAD

DAMRAM

FATiH SULTAN MEHMED

SULTAN iKiNCi BAYEZiD

YAVUZ SULTAN SELiM

KANUNi SULTAN SÜLEYMAN

SULTAN iKiNCi SELiM


SULTAN ÜÇÜNCÜ MURAD

SULTAN ÜÇÜNCÜ MEHMED'in Tuğrası

SULTAN BiRiNCi AHMED

SULTAN BiRiNCi MUSTAFA

SULTAN GENÇ OSMAN

DAMRAM

SULTAN DÖRDÜNCÜ MURAD

SULTAN BiRiNCi iBRAHiM

SULTAN DÖDÜNCÜ MEHMED

SULTAN iKiNCi SÜLEYMAN

SULTAN iKiNCi AHMED

SULTAN iKiNCi MUSTAFA

SULTAN ÜÇÜNCÜ AHMED

SULTAN BiRiNCi MAHMUD


SULTAN ÜÇÜNCÜ SELiM

SULTAN DÖRDÜNCÜ MUSTAFA

SULTAN iKiNCi MAHMUD

SULTAN BiRiNCi ABDÜLMECiD

DAMRAM

SULTAN ABDÜLAZiZ

SULTAN BEŞiNCi MURAD

SULTAN iKiNCi ABDÜLHAMiD

SULTAN MEHMED REŞAD

SULTAN MEHMED VAHiDÜDDiN