Haberler:

"Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlam tut. Kâfir topluma karşı bize yardım et. (Araf 155)


ÖLÜYE KUR’AN OKUNUR MU ?

Başlatan MiM, Temmuz 23, 2009, 09:26:36 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MiM

Temmuz 23, 2009, 09:26:36 ÖS Last Edit: Eylül 03, 2009, 10:45:16 ÖS by serdengecti
en çok tartışılan konulardan biridir bu. genelde vehhabi görüşleri benimseyen görüşler değil kabirde kur'an okumak, kabirlerin nerdeyse kendisini bile tarumar etmiş, yıkmış, yakmış mahvetmişlerdir. Mekke ve Medine'de Ravza-i Mutaharra haricinde tek bir sahabi mezarı dahi kalmamış, kimin nerede medfun olduğu dahi belli olmaz hale getirilmiştir.

Geçmişlerimizin ruhuna Kur'ân'dan nelerin okunması gerektiği hususunda Peygamberimiz (a.s.m.) şu tavsiyelerde bulunur: "Yasin, Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve ALLAH'tan âhiret saadeti dilerse, ALLAH onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz." (Müsned, 5:26)

Bu hadis-i şerif, Yasin Sûresinin hem ölüm döşeğinde olan hastaya okunmasına, hem de ölmüş mü'minlerin ruhuna bağışlanmak üzere okunabileceğine işaret etmektedir.

Hz. Ebû Bekir'in (r.a.) rivayet ettiği şu hadis-i şerif de meseleyi açıklığa kavuşturmaktadır:

"Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini Cuma günü ziyaret ederek orada Yasin Sûresini okursa, ALLAH kabir sahibini bağışlar." (ibni Mace Tercemesi, 4:274)

islâm âlimleri, ölünün ruhuna Kur'ân okunduğu zaman peşinden bir dua ile ruhlarına bağışlanmasını tavsiye etmişler, Sahabiler de bu şekilde yapmışlardır. imam-ı Beyhakî'nin bir rivayetinde, Abdullah bin Ömer'in ölülerin ruhuna Bakara Sûresinden okunabileceğini tavsiye ettiği anlatılmaktadır.(Beyhaki, 4:56)


Zaten kabirdeki yakınlarımız devamlı surette bizden yardım beklemektedir. Bizden gelecek bir dua, bir Fatiha, bir ihlâsla nefes alabileceklerini bilmektedir. Çünkü kabir o kadar çetin şartlarla iç içedir ki, en küçük bir mânevî yardım dahi onun ruhunu serinletecektir. Bir hadiste Peygamber Efendimiz şöyle buyururlar:

"Ölen kimse kabrinin içinde boğulmak üzere olup da imdat isteyen kimse gibidir. Babasından yahut kardeşinden veya dostundan kendisine ulaşacak duayı beklemektedir. Nihayet dua kendisine ulaştığında bu duanın sevabı ona dünya ve dünyada bulunan her şeyden daha kıymetli olur. Muhakkak ki, hayatta olanların ölüler için hediyeleri dua ve istiğfardır." ( Mişkatü'l- Mesabih, 1:723)

- Hanefî mezhebine göre de, bir insan akrabasının veya yakın dostunun kabri başında Kur'an okusa güzel olur(V. Zuhaylî, el-Fıkhu'l-islamî, 8/49).

- Malikî mezhebinde ise -şartsız olarak- kişinin, kendi kabri üzerinde Kur'an okunmasını tavsiye etmesi caizdir(V. Zuhaylî, el-Fıkhu'l-islamî, 8/51).

- Şafii ve Hanbelî mezhebine göre, kişinin kendi kabri üzerinde Kur'an okumayı vasiyet etmesi caizdir. Çünkü, şu üç durumda Kur'an okumanın sevabı ölüye ulaşır: Kabrin yanında okumak, okumadan sonra dua etmek, sevabını ölünün ruhuna niyete ederek okumak(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu'l-islamî, 8/51).

evet görüldüğü üzere, gerek ölen birine arkasından ve gerekse de kabrin başında kur'an okunabilir; lakin bu okunan kur'an akabinde bir dua ile bağışlanması icap eder...

ALLAH-u a'lem!


Bana öyle bir resim çiz ki... Gözlerim açıkken deðil, kapatınca göreyim!