Temmuz 18, 2019, 03:19:04 S
Haberler:

Allah size verdiði rýzký kesiverse, size rýzýk verebilecek olan kimdir? Hayýr, onlar azgýnlýk ve nefrette direnip durmaktadýrlar. (Mulk -20)

**her gece 5 seyi yapmadan yatma..**

Balatan yasminn, Temmuz 17, 2009, 04:39:43

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

yasminn

PEYGAMBERÝMÝZ (s.a.v) ALÝ h.z ÞÖYLE DEDÝ

YA ALÝ BEÞ ÞEYÝ YAPMADAN YATMA:-

1-KUR'ANIN HEPSÝNÝ OKUMADAN YATMA.

2-DÖRT BÝN DÝRHEM SADAKA VERMEDEN YATMA.

3-KABEYÝ ZÝYARET ETMEDEN YATMA.

4-CENNETTE YERÝNÝZ HAZIRLAMADAN YATMA.

5-KÜS OLDUÐUN BÝRÝYLE BARIÞMADAN YATMA.


ALÝ radýyu anhu bu nasýl olur ya resul dedi.?

PEYGAMBERÝMÝZ(s.a.v) ÞÖYLE BUYURDU:-

BÝLMÝYORMUSUNKÝ:-

1- (3 kere) ÝHLAS SÜRESÝ KUR'ANIN HEPSÝNE EÞÝTTÝR.

2-(4 kere) FATÝHA SÜRESÝ 4 BÝN DÝRHEME EÞÝTTÝR.

3- (10 kere) LAÝLAHE ÝLLU VAHDEHU LA ÞERÝKELE
LEHÜ EL'MÜLKÜ VE LEHÜ EL'HAMDÜ
YUHYÝ VE YÜMÝTU
VE HÜVE ALA KÜLLÝ ÞEY'ÝN KADÝYR demende kabeyi ziyarete eþittir

4-(10 kere) LA HAVLE VELA KUVVETE ÝLLA BÝLLAHÝ
EL ALÝY EL AZÝYM demen cennette yerini hazýrlamana vesiledir.

5- (10 kere) ESTAÐFURULLAHÝ EL AZÝYM ELLEZÝ LAÝLAHE ÝLLA HU EL HAY EL KAYYUM VE ETUBU ÝLEYHÝ demen darðýn ve husumetli olduðun insanlarla barýþmýþ derecesinde ecre vesiledir.RABBÝM BÝZLERÝ CENNETÝNE DAHÝL EYLESÝNNuRu_FuRKaN

bir kez daha hatirlamis  olduk Allah  razi olsun

sýrr-ý nihan

  Ömrüne bereket yasmin kardeþim. Öðrenmiþ oldum sayende. Ezber ettim aklýmýn bir köþesine, inþaallah devam lý suret de uygulayabilirim de.

Yara ßenim

Allah razý olsun çok iyi oldu annem için

can rüba

Aminn.

Allah razý olsun kardeþim.Bilgi hazineme yeni biþeyler kattým vesilenle..Saðolasýn.
Rabbim her daim uygulayabilmeyi nasip etsin cümlemize.

Yukar git