Forum > DUA KÖŞEMiZ

DUA BAHÇESi

<< < (8/24) > >>

abdussamet:
Ey Nur Kalp eğer imtihan yolculuğunda yolcunun gözleriyse gözlerim ama oldu,öyle sen onu nurlandır!
Günah,isyan,nisyan,riya,ücub o gönül mülkümde yıkmadık abdiyyet hanesi bırakmadı ya ilahi!Beni kendi karanlığımdan kurtar!
Sonra benim iradem bile yok o daima kötülüğe sevk eden nefsime karşı şu halde sen ya bana irade ver yada beni benimle bir an olsun başbaşa-ya ilahi-bırakma!Nurumu narıma karşı galip kıl!
Ve iftirakının çöllere çevirdiği gölüme ab-ı hayatım ol Ey Allah'ım!...

abdussamet:
Ya Rabbi....


Kapında bir mücrim biçare , boynu günahtan bükük , gönlü rahmetinden umutlu , irfan deryandan zerre kadar ümit beklerken , kalbi pas tutmuş bir kıtmırin cızırtısı ile der ki ..


Ey Gönülleri Terbiye Eden Rabbim : varettiğin bu canan, aşkın ateşi ile harab olup cemalini özlerken , hılkiyetini bilmeden varlığınla var olmanın sevdasını ister..


Ey Elestü bi Rabbikum sualinin sahibi : Ezel bezminde birarada bulundurduğun sevdiklerinden ayırma bizi bu fani alemde . Hüznü aşkın şerbetini içmeyi nasib eyle bizlerede..Masivadan , dünyadan , paradan , maldan , mekandan , zamandan , sıyrılsakta , kendimizden sıyrılmayı beceremedik , maskemiz içinde mahcub ve mücrim kapına durdukŞu beden ruhunda af dilemeye yüzümüz olsa , önce Adını ömründe bir kez dahi diline alarak Rabbim diyen kullarını af etmeni taleb ederdik , Lakin günah deryasını dolsuracak kadar kir ile huzurunda blunmaktan kaçmayı tercih eder olduk , Bize sevenlerin dualarıyla temizlenmeyi nasib eyle...


Kabule şayan hiçbir amelimiz olmadığını görerek , rahmetinin büyüklüğünü hayal eden bir dil ile , aşkına kavuşmaya talib olduk. Aşkın ile yanan aşıklarla avut bizi. Aşk ateşinde kavrulup temizlenmeyi nasip eyle , mecazdan , hicaza , hicazdan , ilahi aşkına kabul buyur...


Zatının büyüklüğünü anlatmaya dimağı yetmeyen bu günahkara, kendi acziyet ve küçüklüğünü anlamayı da nasib eyle...

AMIN AMIN AMIN

abdussamet:
iLAHi! HAMDiNi SÖZÜME SERTAC ETTiM,ZiKRiNi KALBiME MiRAC ETTiM,KiTABINI KENDiME MiNHAC ETTiM.
BEN YOKTUM VAR ETTiN,VARLIÐINDAN HABERDAR ETTiN,AŞKINLA GÖNLÜMÜ Bî-KARAR ETTiN.

iNAYETiNE SIÐINDIM,KAPINA GELDiM.HiDAYETiNE SIÐINDIM LÜTFUNA GELDiM.KULLUK EDEMEDiM,AFFINA GELDiM.

ŞAŞIRTMA BENi, DOÐRUYU SÖYLET;NEŞ ENi DUYUR HAKiKATi ÖÐRET.

SEN DUYURMAZSAN, BEN DUYAMAM,SEN SÖYLETMEZSEN BEN SÖYLEYEMEM;SEN SEVDiRMEZSEN,BEN SEVEMEM.

SEVDiR BiZE HEP SEVDiKLERiNi,YERDiR BiZE HEP YERDiRDiKLERiNi,YÂR ET BiZE ERDiRDiKLERiNi.

SEVDiN

HABiBiNi,KAiNATA SEVDiRDiN.SEVDiN DE HIL AT-i RiSALET GiYDiRDiN.

MAKAM-I iBRAHiM DEN MAKAM-I MAHMUD A ERDiRDiN,SERVER-i ASFiYA KILDIN,HATEM-i ENBiYA KILDIN,MUHAMMED MUSTAFA KILDIN.

SALÂT Ü SELAM,TAHiYYÂT Ü iKRAM,HER TÜRLÜ iHTiRAM O NA,O NUN ÂLiNE,ASHABINA,AiLESiNE VE ETBAINA YÂ RÂB!

ELMALILI MUHAMMED HAMDi YAZIR

abdussamet:
EUZÜBiLLAHiMiNEŞŞEYTANiRRACiiM, BiSMiLLAHiRRAHMANiRRAHiM…

Ey Yüceler Yücesi, yerin ve göğün Rabbi, sonsuz Merhamet sahibi, alemlerin Maliki, en güzel isim ve sıfatların sahibi olan ALLAH ' ım…Sana sonsuz hamd ve senalar olsun; Habibin, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.)'e ve O'nun temiz, pak Al'l ve Ashabına ve Ehl-i beytine sonsuz selat ve selam olsun…Ya Rabb; bizi yaratan Sensin, bizi rızıklandıran Sen, Sen bizim Rabbimizsin, Senden başka ilah yoktur, gökten ve yerden türlü türlü nimetleri önümüze seren Sensin… Sen nasip etmeseydin biz bunlara kavuşamazdık… Sen emretmeseydin bu nimetlere nail olamazdık…Ya Rabb; muhakkak ki biz kendimize çok zulmettik, çok günah işledik, bilerek veya bilmeyerek türlü hatalara düştük, işimizde çok aşırıya gidip zulmettik, ibadetlerimizde çok gevşek davrandık, iyi ve güzel olan ne varsa tersine gittik, nefsimize ve şeytana kulak verdik, Sana layıkıyla kulluk edemedik ve tüm kusurlarımızı itiraf eyleriz…Ya Rabb; Sen tövbeleri .çokca kabul edensin, Sen samimiyetle açılan elleri geri çevirmezsin, Sen affetmeyi çok seversin, Sen sonsuz Rahmet ve Merhamet sahibisin…Ya Rabb; huzuruna gelmeyi bizlere nasip eyledin, Sen istemeseydin tövbeyi aklımıza getirmezdin, Senden af dilememiz bile Senin Lutfun ve Merhametinin eseri…Ya Rabb; pişmanız, bütün yapmış olduğumuz günahlardan, hatalarımızdan dolayı, Sen ki pişmalığı bile tövbe kabul edensin, günahları ancak sen affedersin,Ya Rabb; affet bizi, bağışla, Rahmetinden, Merhametinden bizlerede nasip eyle, Senin bizlerden daha iyi bildiğin hallerimizide mağfiret eyle,Ya Rabb; Sen hakkıyla Ðafur ve Rahimsin,Ya Rabb ; bizi, annemizi, babamızı, ve bütün inananları bağışla, dinimizi, vatanımızı, milletimizi, ve inananları bağışla; hertürlü musibetten koru…Ya Rabb; düşmanlarımız fırsat verme, zor durumda olan müminlere yardım et ve ölmüşlerine Rahmet eyle…Ya Rabb; bizleri ve tüm müminleri her türlü maddi ve manevi hastalıklardan muhafaza eyle…Ya Rabb; bu dünya ve ahirette bizlere iyilik ve güzellikler ihsan et, Lutfun ve Kereminle bizlere muamele et…Ya Rabb; geçmiş günah ve hatalarımıza bir daha dönmememiz için bizleri dinin üzerine sabit kıl, o günah ve hatalardan çabucak dönebilmemiz için bize iman gücü nasip et…Ya Rabb; bizleri sana layıkıyla kulluk edenlerin, islamı tam manasıyla yaşayanların zümresine dahil et,Ya Rabb; sevdiklerimizle beraber bizlere hayrlı, Senin yolunda yürüyeceğimiz uzun ömürler ver, bizlere hidayet nasip eyle…Ya Rabb; ölmüşlerimizin, ve diğer ümmeti Muhammed'in ölmüşlerine Rahmet eyle, azapları var ise kaldır ve kabirlerini cennet bahçelerinden birer bahçe eyle…Ya Rabb; bizde öldükten sonra bizlere dua edecek hayrlı nesiller bahşet, arkamızdan Kur'an okuyacak, bizleri hayrla yad edecek nesiller nasip et…Ya Rabb; bizleri amel defterini sağ tarafından alanlardan eyle, bizlere sakarat-ı mevtte kolaylıklar ihsan et, kabir azabından muhafaza eyle, sırattan çabucak zahmetsiz geçmemiz için bize yardım et, hesap günü hesabımızı çabuk, kolay ve hayrlı sonuçlandır, bizleri Habibinin şefaatine nail eyle,Ya Rabb; bizleri azapsız bir şekilde cennetine girenlerin, Habibine komşu olan bahtiyar kullarının zümresine ilhak eyle,Ya Rabb; bizlere gönül huzuru ver, ferahlık ver ve kurtuluşa erenlerden eyle…Ya Rabb; bizleri korktuklarımızdan emin, umduklarımıza nail eyle…Ya Rabb; dualarımızı Dergah-ı Ululiyyetinde ahseni makbul ile kabul et, edilen dualar hürmetine, okunan Kur'an'lar hürmetine, sevdiklerin hürmetine ve Zatının hürmetine dualarımızı kabul ve makbul eyle…AMiiiiNN..

abdussamet:
Öyle yanayım ki.. Ya ilahi..

Sevdan geceleri uykumu bölsün, günün aydınlığında gafleti silsin..

Her hâl'de Seni arayım, her hâl'imle Seni bulayım..

Her kapının anahtarı Sende Ya ilahi..

Sana gelen tüm kapıları arala, sessizce süzülüp geleyim yanına..

Sana gelen yollarda beni nefs eline bırakma, Dostlarını yoldaş eyle yolculuğumda!

Sen tut ki.. yüreğimin elinden, ayağıma çakıl ve taş deydiğinde, düşmeyim sendelemeyim..

Sana çıkacak yollarda, Sen tut yüreğimin ellerinden!

Emanetini sağlam ulaştırmayı nasip eyle..

Doğduğum gün verdiğin o tertemiz kalbi, aynı temizlikte emanet etmeyi nasip eyle..

Kirlerden pak eyle bu kalbimi, parçalamaya meyl eden faniliklerden uzak eyle!

Senin verdiğin gönül de, Sen'in ile geleyim Ya ilahi..

Yalan tutsaklıklara esir etme bedenimi,

Üzerimde yalan ve yalnış hiç bir sevdanın izini bırakma,

Gönlüme her gireni, bana Seni getirdiği için seveyim,

Sana gelebilmek için sevileyim!

Gözeten Sensin her halimi.. Sen koru benliğimi..

Sana emanet ettim yüreğimi.. her halimi!

Dünya kuyusunda Yusuf(AS)'ın teslimiyetini ihsan eyle bu bedene,

Yakup(AS)'ın, Yusuf(AS)'a hasreti gözyaşı oldu ömrüne, gözlerinden etti hasreti..

Sabır ile duâsı ile kavuşturdun hem Yusuf'una hem gören gözlerine..

Senin için akan gözyaşına talibim Ya ilahi..

Öyle yanayım ki..

Yüreğimi aşkına kurban eyle!

Gözümün yaşı ile sabredenler gibi kavuşmak nasip eyle!

Sana kavuşmanın adı ise ölüm.. ölümü sevdir bana,

Soğuk deymesin şu dilime, en sıcak kelime olsun.. vuslatın adı..

Öyle yanayım ki.. Ya ilahi..

Ölümü özleyen bir beden de ben olayım!

Ölümlerin en güzeline talibim,

Faniliğe rağbet ettirme,

Ömrüme ömür bereketi ver ki.. Ellerim boş gelmeyim o en güzel kavuşma anına..

Ömrümü tükettiğim yerlerin adını, malımı harcadığım yerlerin adını güzel eyle..

Bedenimi yıprattığım yolları hayır eyle,

Hesabımı kolay, amelimi bol ve güzel eyle..

Öyle Yanayım ki.. Ya ilahi..

Senin için yaşayıp.. Senin için öleyim..

Öyle bir iman ver ki Ya ilahi.. Yalnızca senin için yanayım..

..Amin..

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git