Haberler:

Rabbim! Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum. (Hud 47)


DUA BAHÇESi

Başlatan abdussamet, Nisan 16, 2008, 07:53:44 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Aşağı git

Mercan


Ey ruhlar gibi ince, melekler kadar mâsum ve gökler kadar derin, yüce ve değerli varlık! Senin ününün bestesi tâ meleklerin oturup kalktığı yerlerde duyulmakta, hayatının şarkısı cennet yamaçlarında yankılanmaktadır. Sen her zaman duygu kancalarının ucu ciğerinde, din cevherinin gerdanlığı da boynunda yaşadın! Biz hepimiz senin kölelerin, sen ise şefkat, vefâ ve samimiyet ağıyla bizleri avlayıp esir eden taçsız bir sultansın! Allah, kıyâmet sabahında seni Zâtının ışıklarıyla aydınlatsın! Geleceğin, cennetin cuma yamaçları gibi neşeli ve vuslatın da kutlu olsun!


leyl

Rabbim . .
Beni de affettiklerin arasına koy..
Sen'den geldim ve dönüşüm Sana'dır.
Nasip edeceğin her yeni nefes,
Sana koşacağım yollara açılan bir kapıdır…
Korkum, cehennem ateşlerine düşmek değil
Huzuruna çıkacak yüzü bulamamaktır kendimde..
"beni de sana adanmış bir ömürle ecelini kucaklayanlardan eyle "

Mercan


Ey her şeyin varlık ve devamı Kendisine muhtaç bulunan Rabb-i Rahîm!
Vicdanlarımızda sürekli Zat-ı Akdes'ini yâd etmeye bizi muvaffak kıl ve bütün latifelerimizi zikrinle ihya buyur.. bir an bile olsa doğruluktan ve doğru yoldan bizi cüdâ düşürme! Kainata rahmet peygamberi olarak gönderdiğin Efendimiz Hazreti Muhammed'e, aile fertlerine ve bütün ashabına salât u selam ederek bunları Senden dileniyoruz, Rabb'imiz...
Amin!

Bevadih

Amin..Amin...

Bu mübarek günde bütün aminlerin kabul görmesi dileği ile amin....

Mercan


Allah'ım!
Kalblerimizi muhabbet, mehafet, Sana ve yüce katındaki güzelliklere karşı şevk u iştiyak hisleriyle doldur.. bizi Habîbin Hazreti Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi ve sellem) ve Ulu Zatına yakınlıkla payelendirdiğin kurbet kahramanlarının maiyyetiyle şereflendir.. fazlından ve rahmetinden dileniyoruz; seçkin ve hayırlı kullarınla beraber, Firdevs cennetlerini, bizim de menzilimiz ve ikâmetgâhımız eyle!
Amin!


Mercan


Ey Allah'ımız!
Bize düşmanlık yapanlara karşı Sen bizim muînimiz ol.. haddini aşıp hukukumuza saldıran mütecavizlerin şerlerini üzerimizden defet.. 

Aleyhimizde fitne ateşini körükleyenlerin ocaklarını söndür.. Ey şefkati ve merhameti varlığı bütünüyle kucaklamış Rabb'imiz! Hakkında beslediğimiz hüsn ü zanda bizi tasdik et.. et de, biz çaresiz kullarını her türlü endişe, gam, üzüntü, keder ve sıkıntıdan halâs eyle!
Amin!

Bevadih

Burada yazılan bütün dualara bu mübarek vakitlerde yürektenn binlerce amin amin amin..

Rabb'im duaları kabul eden sensin...Senden başka ne yar ne yardmcımız var..

Hakkımızda hayır dile...

Sevgi ateşini öyle yakki içimim de ,çatlayan, kuruyan yüreğime bahar gelsin..

amin..

Mercan

Dahlia seninde güzel dualarına Amin diyorum...

can rüba

Ey Rabbimiz! Bizi, Seni çok zikreden, Senden çok korkan, Sana çok şükreden, Sana çok itaat eden, Sana karşı içi saygı ve huşu ile dopdolu olan, dua dua yalvaran ve durmadan Sana teveccüh eden insanlar eyle.

Ey Rabbimiz! Sana güzelce ibadet etmeyi istiyor, Senden doğru yolda azim ve sadık diller selim kalpler dileniyoruz. Dillerimizdeki düğümleri çöz, onları güçlendir ve istikamet ver. içimizdeki kinleri, nefretleri ve hasedleri sök al.

Ey Rabbimiz! Senden hayırlı işler yapmayı, kötülükleri terk etmeyi, fakirleri sevmeyi, bizi bağışlamanı, bize merhamet etmeni ve insanların fitnesini murat buyurduğunda fitnelere düşmeden bizi vefat ettirmeni dileriz.

Mercan


Rabbimiz!
Bu acz ü fakr içindeki kullarını hiç kimseye muhtaç olmayacağımız, başka hiçbir kapının önünde el açmak sefaletine düşmeyeceğimiz ölçüde fevkaladeden lütuflarınla zenginleştir; zira hakîkî veren yalnız Sen'sin, biz ise Sen'in kapının önünde bir "nigâh-ı âşina" bekleyip duran kapıkullarıyız.   

Rabbimiz! Sinelerimize inşirah salmanı, yolumuzu, peygamberan-ı izamın, sıddıkların ve şehitlerin yolu eylemeni istirham ediyoruz.
Amin!

Mercan


Ey isteyenlere cevap veren ve dua dua yalvaranların dualarını kabul buyuran Yüceler Yücesi Rab!

Bizim niyazlarımızı da kabul buyur.. kinle, nefretle oturup kalkan ve hep düşmanlık duygularıyla köpüren imansız ve amansızlara karşı yardımcımız ol...   

bir de üzerimize sekine yağdır, yağdır ki, Sen'den başka kimseye karşı hiçbir korkumuz, hiçkimseden de en küçük bir beklentimiz kalmasın!...


Mercan


Allah'ım!
Senden bizim, inanan kardeşlerimizin ve topyekûn insanların kalblerini, imana, islam'a, Kur'an'a, ihsan duygusuna ve Peygamberimiz vasıtasıyla bize gönderdiğin bütün hakîkatlere tastamam açmanı diliyoruz. Rabb'imiz! Nezd-i ulûhiyetinden göndereceğin nurlarla gönüllerimizi aydınlat.. 

Sen Settâru'l-uyûbsun; hata, kusur, günah ve isyan olarak bizden ne sâdır olmuşsa Sen onları da setreyle....
Amin!

Yukarı git