Haberler:

Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 147)


Peygamber Efendimizin (S.A.V) Güzel Ahlak ile ilgili Sözleri

Başlatan ...Tefekkür..., Haziran 08, 2009, 09:04:41 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...Tefekkür...

Ebü Hüreyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Kendisini (doğrudan) ilgilendirmeyen şeyi terketmesi, kişinin iyi Müslüman oluşundandır."

(Tirmizî, Zühd 11. Ayrıca bk. ibni Mace, Fiten 12)Rivâyete göre, Nebî Salla'llahu aleyhi ve sellem'e bir kişi: Yâ Resûlu'llah! Bana nasîhat buyur, temennîsinde bulundu. Resûl-i Ekrem: Gazablanma (titizlenme sakın.) buyurdu. Bunun üzerine o kişi, Resûl-i Ekrem'e tekrar tekrar nasîhat temennîsinde bulundu (her def'asında) Resûl-i Ekrem: Gazablanma, buyurdu.

((Ebu Hureyre, http://www.hadis.org/modules.php?name=es-Sahih)Rabbim bana dokuz şey emretti: Gizli halde de aleni halde de Allah'tan korkmamı, öfke ve rıza halinde de adaletli söz söylememi, fakirlikte de zenginlikte de iktisat yapmamı, benden kopana da sıla-ı rahim (dostluk) yapmamı, beni mahrum edene de vermemi, bana zulmedeni affetmemi, susma halimin tefekkür olmasını, konuşma halimin zikir olmasını, bakışımın ibret olmasını, marufu (doğru ve güzel olanı) emretmemi.

(Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. ibrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 317)Sana zulmedeni affet. Sana küsene git, sana kötülük yapana iyilik yap. Aleyhine de olsa hakkı söyle.

(Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. ibrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 317)Her nerede olursan ol Allah'tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. insanlara iyi ahlakla muamele et.

(Kütüb-i Sitte, Muhtasarı Tercüme ve Şerhi, Prof. Dr. ibrahim Canan, 16. cilt, Akçağ Yayınları, Ankara, s. 328)"insanlara güzel ahlakla muamelede bulun.

(ibni Kesir, Sire, 4:194-195; Salih Suruç, Kainatın Efendisi Peygamberimizin Hayatı, Yeni Asya Yayınları, istanbul, 1998, s.507)Peygamberimiz (sav), Yemen'e gönderdiği elçilerine şunları tavsiye etmiştir: "Sirke balı bozduğu gibi, kötü huy da ameli ifsad eder."

(ibn Hıbban; Huccetü'l islam imam Gazali, ihya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, istanbul 1998, s. 111)Müminin şerefi dini, asaleti güzel ahlakı, mürüvveti de aklıdır.

(ibn Hıbban, Hakim; Huccetü'l islam imam Gazali, ihya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, istanbul 1998, s. 111-112)Rıfk (yumuşaklık, mülayimlik) bir şeye girdi mi, onu mutlaka tezyin eder, bir seyden de çıkarıldı mı, onu mutlaka kusurlu kılar.

(Kütüb-i Sitte, Prof. Dr. ibrahim Canan, cilt 7, s. 292)" Allah'a takva ve güzel ahlak." (En ziyade neyin insanları cennete sokacağını soruyorlar.)

(Tirmizi, Birr 62, kutub-ı sıtte, 16. Cilt , sf. 329)Ruhumu kudret altında tutan Allah'a yemin ederim ki cennete sadece güzel ahlak sahipleri girer.

Tirmizi; Huccetü'l islam imam Gazali, ihya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, istanbul 1998, s.792Müminin mizanında en ağır basacak şey güzel ahlaktır. Muhakkak ki, Allah Teala işi ve sözü çirkin olan ve hayasızca konuşan kimseye buğz eder"

G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 1. cilt, Gonca Yayınevi, istanbul, 1997, 15/9imanın kemali, güzel ahlakladır.

G.Ahmed Ziyaüddin, Ramuz El Hadis, 2. cilt, Gonca Yayınevi, istanbul, 1997, 344/4Güzel ahlak hataları eritir. Suyun buzu erittiği gibi. Fena ahlak ta ameli bozar. Sirkenin balı bozduğu gibi.

(Hz.ibni Abbas r.a.) Ramuz el-Hadis s.215"Sizler insanları mallarınızla memnun edemezsiniz, onları güzel yüz ve güzel huyla hoşnut edersiniz."

Bezzar, Ebu Yala, Taberani; Huccetü'l islam imam Gazali, ihya'u Ulum'id-din, 3. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, istanbul 1998, s. 111"Allah Teala kolaylık gösteren ve güler yüzlü kişiyi sever."

Huccetü'l islam imam Gazali, ihya'u Ulum'id-din, 2. cilt, Çeviri: Dr. Sıtkı Gülle, Huzur Yayınevi, istanbul 1998,, s.444


"Her nerede olursan ol Allah'tan ittika et ve kötülüğün arkasından iyilik yap, bu onu yok eder. insanlara iyi ahlakla muamele et."

(Hz. Ebu Zerr r.a. : Tirmizi, Birr 55 Kütüb-i sitte, 16. Cilt , sf. 328)
"Yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız".

(Ibnu Amr Ibni'l-As r.a. : Nesai, Zekat 66 : Buhari, Libas 1, Kütüb-i sitte, 16. Cilt Sf. 361)


"(Şaka sırasında da olsa) haktan başka birşey söylemem."

(Musned-i Ahmed, 2,340 : Tirmizi, Birr 57 Kütüb-i Sitte, 16. Cilt)


...Abdullah ibn Umer şöyle demiştir: Bir kimse Peygamber (S)'e: Ben alışveriş işlerinde aldatılıyorum, dedi. Peygamber de ona: "Sen bir şey satın almak istediğin zaman: (islam'da) aldatma yoktur, de" buyurdu. Bundan sonra artık o zat bu sözü söyler oldu.

(Sahih-i Buhari, Cilt 5, syf.2225)


...Enes bin Malik (Radiyallahü anh)'den:
Resulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
"Sizin hiç biriniz kendi nefsi için arzuladığını (din) kardeşi için de - yahut buyurdu ki komşusu için de - istemedikçe (tam) iman etmiş olamaz."

(ibni Mace/ 1. cilt/ syf.113)


... Cerir bin Abdillah el-Beceli (r.a.)'den rivayet edildiğine göre; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu, demiştir: "Kim yumuşaklıkla muamele etmekten mahrum olursa hayırdan mahrum olur.

(Mace Cilt 9, Syf.475)


"... Abdullah bin Amr bin el-As (r.a.)'dan rivayet edildiğine göre; resulullah (s.a.v.) şöyle buyurmuştur.
islam dinine erdirilen, yetecek derecede rızkı verilen ve buna kanaatkar olan kimse muhakkak felah bulmuştur."

(Mace Cilt10, Syf.415)


... Amr bin Şüayb'in dedesi (Abdullah bin Amr bin el-As) (r.a.)'den rivayet edildiğine göre; Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu, demiştir:
"Yeyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz, buna israf ve kibir karışmadıkça."

(Mace Cilt 9, Syf.385)


Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


"Benimdir" diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
"Ben" diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...