Temmuz 18, 2019, 12:51:48 ÖS
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

kahrolsun israil....

Başlatan nurum, Ocak 09, 2009, 08:10:35 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.


Sukut


Bevadih

LANETLILER zaten...bunuda her yere bulaþtýyor..kuduz köpek gibi..!!

liprade

Saðlam bir vücutta irin misali... Tez zamanda kuruya... Ya da Ahmedi Nejad'ýn dediði gibi kutuplara gitsinler...
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

denge

Sadece Müslümanlara deðil, Yahudilere ve Hýristiyanlara da acý verdiði için,

Dünya barýþýna ve kardeþlik olgusuna aykýrý olduðu için,

Gelmiþ geçmiþ en büyük deccal olduðu için,

Tamamen siyonist amaçlar uðruna insanlarý katlettiði için,

Geçmiþte ve bu gün yaptýklarýyla hepimizin ortak düþmaný olduðu için!
KATÝL ÝSRAÝL'Ý LANETLÝYORUZ

ALLAH'IM SEN FÝLÝSTÝNLÝ KARDEÞLERÝMÝZE YARDIM EYLE,ÞEHADETLERÝNÝ KABUL EYLE.ZAFER NASÝP EYLE. (AMÝN)