Benim Topluluğum

hayatn anlam"SLAM" => SLAM KONULAR/SOHBET => DUA KEMZ => Konuyu başlatan: yalan dnya - Eylül 08, 2008, 02:04:08 öö

Başlık: >>>Tlsml dua<<<
Gönderen: yalan dnya - Eylül 08, 2008, 02:04:08 öö
(http://img100.imageshack.us/img100/6158/sekineduasiye0.jpg)
Başlık: Ynt: >>>Tlsml dua<<<
Gönderen: yalan dnya - Eylül 08, 2008, 02:04:25 öö
Sekne dus nelerden bahseder? Bu duy on dokuz defa okumamzn srr ve hikmeti nedir? Bu duy nerede ve ne zaman okumalyz?

Asl vahye dayanan yksek, srl, tlsml, feyizli ve kuvvetli dulardan birisi de Seknedir. Hazret-i Cebril Aleyhisselm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allahn alt ismi yazl bulunan bu esrarl ve tlsml du sayfas Hazret-i Aliye (ra) tebli ediliyor. Hazret-i Ali (ra) bu hdiseyi yle anlatyor: Ben Cebrili gkkua gibi semy kuatm olarak grdm. Sesini iittim. Sayfay aldm. Sayfada Allahn Ferd, Hayy, Kayym, Hakem, Adl ve Kudds isimlerini yazl buldum.1

Sekne ile bildirilen ve Allahn Ferd, Hayy, Kayym, Hakem, Adl ve Kudds isimlerinden ibret olan bu alt ismi Hazret-i Ali (ra) iin ism-i azamdr. Bu isimlerden Hakem ve Adl isimleri mam- Azam iin ism-i azamdr. Hayy ismi, Abdlkadir-i Geyln iin ism-i azamdr. Kayym ismi, mam- Rabbn iin ism-i azamdr.2 Kez bu isimlerin tamamnn asrmzda bir meyvesi zuhur etmitir: Risle-i Nr.3

stad Bedzzaman Hazretleri Risle-i Nru bu alt ismin mazhariyetinde telif etmi, Otuzuncu Lemay da zel olarak bu alt ismin izah ve tefsrine ayrmtr.

Bu isimlerin mnlar ksaca yledir:

Ferd: Allah birdir, tektir, yegnedir, biriciktir, istiklal ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezel, ebed ve lmsz hayat Sahibidir. Hereye hayat veren, hereyi dirilten Odur.

Kayym: Allah dim kimdir, tabir cizse dim ayaktadr, yaratt hereye hkimdir, varlklar diledii gibi idare eder, sevk eder ve ynlendirir, her ey Onunla var olur, Onunla ayakta durur, Onunla devam eder. Allah ne bir uyku ve ne bir gaflet hli almaz. Gklerde ve yerde ne varsa, Onun irdesiyle ve kayymiyetiyle varln srdrr ve ayakta kalr.

Hakem: Allah hkm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yaratt hereyde bir hikmet ve bir fayda gzetmesi Onun yksek detindendir. Faydasz ve bou bouna bir eyi yaratmaz. Yarattklarn gzetler ve denetler. Kullarndan hakly ve haksz ayrr, aralarnda hak ve adletle hkmeder.

Adl: Allah adlet sahibidir, her yarattna hakk olan hereyi verir, hi kimseye hibir zaman hakszlk yapmaz, maherde adletle hkmeder, cezas zulm veya hakszlk deil, adaletten ibarettir. Allah kendisi adaet sahibi olduu gibi, kullarna da her ilerinde adaleti emreder.

Kudds: Allah paktr, temizdir, noksanlklardan, kusurlardan, cizliklerden, kfr ve dallet ehlinin dnd her trl eksik sfatlardan mnezzehtir. Allah keml sfatlar sahibidir. Onun her sfat, her ismi, her ii, her fiili mkemmeldir. Varlklar mkemmel, kusursuz, temiz ve pk yaratr. Temizlii sever, temizlii emreder, ilediklerinden piman olan ve tvbe eden kullarn gnahlarndan arndrr ve temiz klar.

Seknede bu isimlerin zikrinden sonra on dokuz harfli on dokuz yetle Allahtan istimdat edilir, Allaha snlr, muhtelif isimleri ile Allah zikredilerek dnyev ve uhrev her skntmz amamz iin bu isimlerin feyiz ve bereketi istenir.

Başlık: Ynt: >>>Tlsml dua<<<
Gönderen: yalan dnya - Eylül 08, 2008, 02:05:03 öö
Ksaca arz edelim:
1- Allah her skntdan sonra kolaylk ltfedecektir.4
2- Yzlerin sknts Hayy- Kayym iindir.5
3- Allah size kar ok efkatli, ok merhametlidir.6
4- Allah tvbeleri ok kabul edici ve kullarna ok merhamet edicidir.7
5- Muhakkak ki, Allah ok balayc ve ok merhamet edicidir.8
6- Muhakkak ki, Allah hereye gc yettii halde ok balaycdr.9
7- phesiz Allah hereyi hakkyla iitir, ve hereyi hakkyla grr.10
8- phesiz Allah hereyi hakkyla bilir ve her ii hikmetle yerine getirir.11
9- Muhakkak ki, Allah sizin zerinizde gzeticidir ve her halinizi grr.12
10- Biz sana apak bir fetih yolu atk.13
11- Ve Allah sana pek erefli bir zaferle yardm etsin.14
12- phesiz Allaha tbi olan topluluk gerek gliplerin t kendisidir.15
13- Muhakkak ki Allah azabnda pek kuvvetlidir ve kudreti her eye galip olandr.16
14- Muhakkak ki hibir eye ihtiyac olmayan ve her trl vgye lyk olan ancak Allahtr.17
15- Allah bana yeter. Ondan baka ibdete lyk hibir ilah yoktur.18
16- Allah bize yeter. O ne gzel vekildir.19
17- En byk korku olan kymetin deheti onlara znt vermez.20
18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardm isteriz.21
19- Ve lemlerin Rabbi olan Allaha hamd olsun.22

stad Hazretleri on dokuz Kurn yetinden alnan on dokuzar harfli bu yksek ve z metinlerin besmeleden itibaren on dokuz defa okunmasn tavsiye etmitir.23 On dokuz rakam Kurndan alnan bir ifredir. Bilindii gibi, Kurnda ebed lemlerle ilgili verilen bir haberde on dokuz adedi telffuz ediliyor.24

Seksen yl akn hayat boyunca karlat dehetli fitnelerden hrika bir srette korunmu olan stad Sad Nurs Hazretlerinin, mam- Gazal yoluyla Hazret-i Aliden (ra) ders ald Sekne gibi yksek esrarl evrad kendisine dim bir vird edinerek hi terk etmeden okumu olmas25, bize, her sknt ve fitne nnda snacamz ak ve koruyucu bir kap olduunu gstermeye yeterlidir.

Dipnotlar:
1- Lemalar, stanbul, 2001, s. 193;
2- Lemalar, stanbul, 2001, s. 520;
3- Lemalar, stanbul, 2001, s. 198;
4- nirah Sresi, 5 ve 6. yetten alnmtr.;
5- Ksmen Bakara Sresi, 255. yetten iktibastr.
6- Hadd Sresi, 9. yetinden alnmtr.
7- Nis Sresi, 16. yetten alnmtr.
8- Nis Sresi: 23. yetten alnmtr.
9- Nis Sresi: 149. yetten alnmtr.
10- Nis Sresi: 58. yetten alnmtr.
11- Nis Sresi: 11. yetten alnmtr.
12- Nis Sresi: 1. yetten alnmtr.
13- Fetih Sresi: 1. yettir.
14- Fetih Sresi: 3. yettir.
15- Mide Sresi: 56. yetten alnmtr.
16- Hd Sresi: 66. yetten alnmtr.
17- Hac Sresi: 64. yetten alnmtr.
18- Tevbe Sresi: 129. yetten alnmtr.
19- l-i mrn Sresi: 173. yetten alnmtr.
20- Enbiy Sresi Sresi: 103. yetten alnmtr.
21- Ftih Sresi: 5. yettir.
22- Ftiha Sresi: 1. yetten alnmtr.
23- Hizbl-Envril-Hakikn-Nriye, s. 119
24- Baknz: Mddessir Sresi: 30.
25- Lemalar, stanbul, 2001, 197.

Başlık: Ynt: >>>Tlsml dua<<<
Gönderen: Tlsm- Mulak - Eylül 22, 2009, 10:25:17 ös
arive alalm bunu....
Başlık: Ynt: >>>Tlsml dua<<<
Gönderen: Bevadih - Eylül 24, 2009, 02:57:24 öö
"sesli" mi dndnz doktor?
Başlık: Ynt: >>>Tlsml dua<<<
Gönderen: Tlsm- Mulak - Eylül 24, 2009, 09:27:44 ös
konuyu atnda boa gitmediini bilesin ey paylamc demenin :)
dier ismi :)
ALLAH raz olsun :)
Başlık: Ynt: >>>Tlsml dua<<<
Gönderen: Bevadih - Eylül 24, 2009, 09:39:00 ös
Peki:)