Benim Topluluğum

hayatın anlamı"İSLAM" => ALLAH (cc.) ve KURAN-I KERİM => KuR_aN-ı KeRiM => Konuyu başlatan: Fussilet - Ağustos 27, 2017, 01:08:55 öö

Başlık: Kur'an'ın Metafizik Veya Doğaüstü İşleri Belirtmekteki Asıl Amacı
Gönderen: Fussilet - Ağustos 27, 2017, 01:08:55 öö
  Bu meseleyi ele almadan önce, şu hususu gözümüzün önünde bulundurmalıyız ki, Kur'an-ı Azimüşşan'da sadece cebir ve kader meselesi değil, diğer bütün metafizik veya doğaüstü konulara yapılan atıfların asıl amacı bunların içyü­zünü göstermek veya İlahi sırlar üzerindeki perdeyi aralamak değildir. Çünkü bu muazzam kainâtin her santiminde bulu­nan büyük ve derin gerçekler ne insanın okuyabileceği bir kitaba sığabilir ne de insanların konuştuğu herhangi bir dil böyle bir anlatımı ifade edebilir. Bu gerçeklerin anlatılması ve anlaşılması için ezelî ve ebedî bir hayat gerekir, sayısız sayfalara ihtiyaç duyulur, ifade edilmesi için şimdiye kadar aklın icat edemediği bir dil ve dinlemek için sessiz aklî işit­me gerekir.
"De ki: "Eğer Rabbimin kelimelerini yazmak için bütün denizler mürekkeb olsa, muhakkak ki, Rabbimin kelimeleri tükenmeden denizler tükenirdi, bir o kadar daha yardımcı getirsek bile." (Ei-Kehf: 109)
Ayrıca, bunlar açıklansaydi bile, yukarıda belirttiğimiz gibi, kendisine bahşedilen sınırlı zihinsel güç ve yetenekle insan bunları anlamazdı. İnsan aklını sununla kıyaslayın ki, eğer Aristo ve Pisagors zamanında bir kişi 20. yüzyılda hepi­mizin bildiği ve tanık olduğu telefon, sinema, radyo ve u-çakların ayrıntılarını açıklasaydı, bugün akılcılık ve aydınlan­manın önderleri olarak görülen bu düşünürlere delilik yaftası yapiştınlırdı. Ve eğer bugün, bundan bin yıl sonra ortaya çıkacak eşya ile ilgili bir açıklama yapılsa, bizim en büyük felsefeci bilim adamı ve düşünürümüz bile bunları anlaya-
maz. Bilinmesi ve anlaşılmasıyla ilgili güç ve yeteneğin in­sanda bulunduğu eşya ve meseleler işte böyledir. Yani bu­rada fark sadece kuvve ile fiil arasındadır.
Ancak, insanda bilme ve anlama yeteneği zaten olma­yan ve tasavvur bile edemediği şeylerin ona anlatılmasının ne yararı olabilirdi? Nitekim Kur 'an şöyle buyuruyor:
"Yarattıklarının önünde ve arkasında olanı (gelecekleri­ni ve geçmişlerini) bilir. İnsanlar O'nun ilminden, O'nun iste­diğinden başkasını kavrayamazlar. Kürsüsü gökleri ve yeri alır. Onların korunması O'nu yormaz." (Ei -Bakara: 255)
Yani, bu gibi meselelere Kur'an-ı Kerim 'de yapılan işa­retlerin amacı gerçeği anlatmak değil, insanların ahlâkî ve amelî menfa atlarıyla ilgili gaye ve hedeflere yardımcı olmak­tır. Gerçi, bazı yerlerde ve zamanlarda, bunlarla, gerçeği gö­rebilen gözler ve yüksek ruhanî basirete sahip olanlara biraz bilgi de bağışlanır ve bazı yerlerde ise bazı işaretler vardır ki biraz kafa yorma ve doğru düşünce ile bunların anlaşılması mümkündür. [25][25]


Kaynaklar

--------------------------------------------------

[25][25] Mevdudi, Cebir Ve Kader Problemi, Hilal Yayınları: 73-74.