Benim Topluluğum

Bilim ve teknoloji => Merak merkezi => bilim ve ncleri => Konuyu başlatan: MiM - Kasım 03, 2009, 12:18:17 ös

Başlık: Johannes Kepler
Gönderen: MiM - Kasım 03, 2009, 12:18:17 ös
Johannes Kepler

(http://www.physics.rutgers.edu/ugrad/106/Kepler.jpeg)

Babas yoksul bir paral asker, annesi de bir hancnn kzyd. Balangtan beri bozuk olan salnn yanda yakaland ve gzleriyle ellerinin zayf kalmasna neden olan, icek hastalndan sonra daha da ktlemesi nedeniyle ailesi din adam olarak yetitirilmesine karar verdi. ok yoksul bir aileden gelmesine karn stn zekasyla kk yata dikkatleri eken Kepler, Wrttemberg dknn yardmyla Tbingen Universite'sinde srdrd renimini 1588 de bitirdi. 1591'de ayn niversitede lisansst almasn tamamlad.

Michael Mstlin'in Tbingen'deki astronomi derslerini izleyerek Copernik sistemini benimsemesi Keplerin sonraki yaam asndan nemli bir dnm noktas oldu. Daha sonra balad ilahiyat reniminin son ylnda iken Graz'da ki Lutherci lisede boalan matematik retmenliine atand. Bylece ilahiyat renimini brakm oldu. 1594'te gittii Graz'da evrenin yapsna ilikin aratrmalarna balad. Platoncu felsefenin ve Pythagoras matematiin etkisiyle evrende var olduuna inand matematiksel uyumu ortaya koymaya alt. Bu amala eski yunallardan beri bilinen ve Platon cisimleri olarak adlandrlan be dzgn okyzlden yararlanmay dnd.

Uzay da yalnz bu be dzgn okyzlnn var olabilecei eski yunanllarca kantlanmt. Bu be dzgn okyzl unlard. Drtyzl (yzleri drt ekenar gen olan piramid),kp,sekizyzl(sekiz ekenar gen), onikiyzl(oniki dzgn begen) ve yirmi yzl(yirmi ekenar gen). Bu ok yzller kelerinden geen birer kre iine yerletirilebildikleri gibi bunlarn iine yzlerine orta noktalarndan teet olacak biimde birer kre yerletirilebilir. Copernik astronomisi her biri bir kre zerinde dolanan alt gezegen tanyordu.

Kepler bu alt gezegenin zerinde doland krelerin aralarnda be ploton cismi bulunacak biimde i ie yerlemi durumda olduklarn ne srd. Kepler 1600'de, o sralarda imparatorluk matematikiliine atanan Tycho Brahe'nin yanna gitti ve onun asistan oldu. Brahe ertesi yl lnce imparatorluk matematikiliine atand. Kepler yldzlarn insanlarn yaamlarn ynlendirdii yolundaki bo inanc redetmesine karn, evren ile insan arasnda belirli bir uyum olduuna inanyordu ve astrolojiye dayanan ngrleriyle n yapmt. Tycho Brahe'nin aratrma grubunda Kepler'e Mars'n incelemesi grevi verilmiti.

Ama o nce n atmosferde krlmas olgusunu incelemek gerektii kansna vard. D uzaydaki gkcisimlerinden gelen k nlarnn, Yeri evreleyen yon atmosfere girdiklerinde nasl krld konusundaki aratrmalarnn sonularn Ad vitellionem Paralipomena Quibus Astronomiae Pars Optica Traditur(astronomideki optik konularn incelenmesi konusunda Vitellio'ya ek) gibi alakgnll bir balk altnda yaymlad.

Brahe'nin gzlem sonularn dairelerden oluan ve dnebildii her trden yrnge biimine uydurmaya alp baarya ulaamayan Kepler, Kopernik'in grlerinden de esinlenerek, dairesel olmayan yrngeleride ele ald. Ve doru sonuca ulat. Mars odaklarndan birinde Gne bulunan eliptik bir yrngede dolanyordu. Gezegenler yrngede dolanrken eit zaman aralklarnda eit yol almyordu ama gezegeni gnee birletiren doru paras eit zaman aralklarnda eit alanlar taryordu Bu iki yasa bgn Kepler'in birinci ve ikinci yasas olarak bilinir.

Keplerin n yasas ise Gezgenlerin gnee olan ortalama uzaklklarnn n kuvveti , yrngedeki dolanma srelerinin karesiyle orantldr. Bu yasa yarm yzyl sonra Isaac Newton'un evrensel ktle ekimi yasasn bulmasnda belirleyici rol oynamtr.