hayatýn anlamý"ÝSLAM" => ÝSLAMÝ KONULAR/SOHBET => DUA KÖÞEMÝZ => Konuyu balatan: oski - Mart 25, 2008, 10:56:01 S

Balk: Duasýz Üþür Yürekler
Gnderen: oski - Mart 25, 2008, 10:56:01 S
 Sana bir dua eden olsun
Sen birine dua et!
Duasiz üsür yürekler...

Biliyor musun?..
Baskasina dua ettiginde, aslinda sen kendine dua ediyorsun!
Ne kadar çok kimse için dua edersen, o kadar çok KAZANIYOR YA DA KAYBEDIYORSUN!

Çünkü melekler,
Duan, rahmet ve hayr ise: " Bir misli de sana olsun, amin",
Duan zulmet ve ser ise: " Bir misli de sana olsun, amin" derler...

Dua: içimizle muhasebe olunacagimiz bir SIR dir..
Bir ayine gibidir tipki, içimizi yansitir bize..
Rabb'e sunulan bir arzuhaldir dua, geri döner bize o kapilardan yüregimizce..

Hep hayra dua edenlerin, maddeten ve manen hayirlara ermesi, serre dua edenlerinse, rahmetten mahrum kalmasi bundandir iste..

Duasiz üsür yürekler bil!..
Sana bir dua eden olsun
Sen birine dua et!

Bilmezsin hangi kirik gönlün duasidir karanliklarini aydinlatan, sana ummadik kapilar açan..
Bilmezsin kimin için ettigin duadir, seni böyle ayakta tutan...

Hiç üsümesin yüreklerimiz için,
Dualarda bulusalim..
Daim dualasalim..

Allahin o guzel selami hepimizin uzerine olsun...

"Kullarým Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakýným. Bana dua ettiði zaman dua edenin duasýna cevap veririm. Öyleyse, onlar da Benim çaðrýma cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irþad (doðru yolu bulmuþ) olurlar." (Bakara Suresi, 186)

(Ya Rabbi, Sana ve Resulüne itaat etmemizi ve bildirdiklerinle amel etmemizi nasip eyle!)

(Ya Rabbi, faydasýz ilimden, makbul olmayan ibadetten ve kabul edilmeyen duadan sana sýðýnýrým.)

(Ya Rabbi, bildiðimiz-bilmediðimiz bütün iyilikleri ver, bildiðimiz-bilmediðimiz bütün kötülüklerden de koru!)

(Ya Rabbi, her iþimizin sonunu güzel eyle, dünya sýkýntýlarýndan ve ahiret azabýndan bizi koru!)

(Ya Rabbi, bizi sabreden ve þükredenlerden eyle!)

(Ya Rabbi, bizi dostlarýna dost, düþmanlarýna düþman olanlardan eyle!)

(Ya Rabbi, acizlikten, tembellikten, korkaklýktan, cimrilikten ve her çeþit hastalýktan sana sýðýnýrým!)

(Ya Rabbi, iþinde sebat eden, nimetine þükreden, ibadetini güzel yapan ve doðru konuþanlardan eyle!)

(Bedenime, kulaðýma, gözüme sýhhat ver! Küfürden, fakirlik ve kabir azabýndan sana sýðýnýrým.)

(Ya Rabbi, kusurlarýmýzý ört, korkulardan emin kýl ve borçlarýmýzý ödememizi nasip et!)

(Ya Rabbi, sýhhat, afiyet ve güzel ahlak ver! Kaza ve kaderine rýza gösterenlerden eyle!)

(Ya Rabbi, gece ve gündüz gelecek kötülüklerden, sýkýntýlardan kötü arkadaþtan ve kötü komþudan sana sýðýnýrým.)

(Ya Rabbi, ölünceye kadar ibadet etmemizi, ömrümüzün hayýrlý amellerle sona ermesini nasip et ve Cennetini ihsan eyle!)

(Ya Rabbi, zulmetmekten, zulme uðramaktan sana sýðýnýrým.)
Balk: Ynt: Duasýz Üþür Yürekler
Gnderen: garip_kul - Mart 25, 2008, 11:25:56 S
amin amin amin
amin amin amin
amin
Balk: Ynt: Duasýz Üþür Yürekler
Gnderen: nazlým - Mart 26, 2008, 12:57:25
amin amin amin..
Balk: Ynt: Duasýz Üþür Yürekler
Gnderen: oski - Mart 26, 2008, 01:55:36
Allah amin diyen dillerinizi cehennem narýndan ýrak eylesin :)
Balk: Ynt: Duasýz Üþür Yürekler
Gnderen: hasansaðcan - Mart 26, 2008, 02:39:25
Amin güllü güllü
Balk: Ynt: Duasýz Üþür Yürekler
Gnderen: zamanýn zeynebi - Austos 20, 2008, 06:08:15 S
Amin  aminnnnn
Balk: Ynt: Duasýz Üþür Yürekler
Gnderen: oski - Eyll 29, 2008, 12:12:10 S
Alnt yaplan: oski - Mart 26, 2008, 01:55:36
Allah amin diyen dillerinizi cehennem narýndan ýrak eylesin :)
Balk: Ynt: Duasýz Üþür Yürekler
Gnderen: latahzen - Ekim 03, 2008, 09:47:39 S
Amin, Rabbim duasýz býrakmasýn inþ...
Balk: Ynt: Duasýz Üþür Yürekler
Gnderen: oski - Ekim 03, 2008, 09:57:09 S
amin :)
Balk: Duasýz Üþür Yürekler
Gnderen: Zehra Betül - Mart 10, 2010, 06:41:03 S
(http://img.tebyan.net/big/1388/11/1017290179146198681480965725317919237255.jpg)


Duasýz üþür yürekler

Sana bir dua eden olsun

Sen birine dua et!

Duasýz üþür yürekler…

Biliyor musun?..

Baþkasýna dua ettiðinde, aslýnda sen kendine dua ediyorsun!

Ne kadar çok kimse için dua edersen, o kadar çok kazanýyor ya da  kaybediyorsun!

çünkü melekler,

Duan, rahmet ve hayr ise: ” Bir misli de sana olsun, amin”,

Duan zulmet ve ser ise: ” Bir misli de sana olsun, amin” derler…

Dua, içimizle muhasebe olunacaðýmýz bir SIR dýr..

Bir ayine gibidir týpki, içimizi yansýtýr bize..

Rabb’e sunulan bir arzuhaldir dua, geri döner bize o kapýlardan yüreðimizce..

Hep hayra dua edenlerin, maddeten ve manen hayýrlara ermesi, þerre dua edenlerinse, rahmetten mahrum kalmasý bundandiýr iþte..

Duasýz üþür yürekler bil!..

Sana bir dua eden olsun

Sen birine dua et!

Bilmezsin hangi kýrýk gönlün duasýdýr karanlýklarýný aydýnlatan, sana ummadik kapilar açan..

Bilmezsýn kimin için ettiðin duadýr, seni böyle ayakta tutan…

Hiç üþümesin yüreklerimiz için,

Dualarda buluþalým..

Daim dualaþalým..

Allahýn o güzel selamý hepimizin üzerine olsun…


“Kullarým Beni sana soracak olursa, muhakkak ki Ben (onlara) pek yakýným. Bana dua ettiði zaman dua edenin duasýna cevap veririm. öyleyse, onlar da Benim çaðrýma cevap versinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki irþad (doðru yolu bulmuþ) olurlar.”

(Bakara Suresi, 186)

Balk: Ynt: Duasýz Üþür Yürekler
Gnderen: can rüba - Mart 11, 2010, 01:31:57 S
Bilmezsin hangi kýrýk gönlün duasýdýr karanlýklarýný aydýnlatan, sana ummadik kapilar açan..

Bilmezsýn kimin için ettiðin duadýr, seni böyle ayakta tutan…

Hiç üþümesin yüreklerimiz için,

Dualarda buluþalým..

Daim dualaþalým..****Aminnnn...


Allah razý olsun kardeþim.
Balk: Ynt: Duasýz Üþür Yürekler
Gnderen: Zehra Betül - Mart 11, 2010, 05:56:01 S
Rabbim Sendende Razý Olsun ÝnþAllah..
Balk: Ynt: Duasýz Üþür Yürekler
Gnderen: hattab_18 - Mart 11, 2010, 06:33:45 S
ALLAH AZLE VE CELLE RAZI OLSUN AKHI.