Bilim ve teknoloji => Merak merkezi => AraĂľtĂ˝rma SonuçlarĂ˝ => Konuyu baţlatan: liprade - Ţubat 28, 2009, 03:08:19 ÖS

Baţlýk: Solaklar Genele Göre Daha Zeki ÇýktĂ˝...
Gönderen: liprade - Ţubat 28, 2009, 03:08:19 ÖS
Solaklar genele göre daha zeki çýktý


Solaklýðýn evrimini araþtýran Fransýz bilim adamlarý, solaklarýn genele göre daha farklý þeyler üreten ve zeki olduðunu ortaya çýkardý. Solaklýðýn kötü yönü ise...

Solaklýðýn kötü yönü ise ömürlerinin biraz daha kýsa olmasý.

FRANSIZ bilim adamlarý, solaklýðýn evrimini araþtýrdýlar. Buna göre solak olmanýn anne karnýnda maruz kalýnan hormonlarla ilgili olduðu sanýlýyor. Her ne kadar solaklýðýn nedenleri pek anlaþýlmasa da, genetik olabileceði de ifade ediliyor.

Avantaj saðlamýþ

Evrim biyologlarýnýn görüþüne göre, tarih öncesi dönemlerde solak olmak, bir dövüþ sýrasýnda sað elini kullananlara karþý sürpriz karþýlýk verebilme imkaný tanýdýðý için avantaj saðladý. Bu yüzden az sayýda olan solaklar evrim sürecinde hayatta kalmayý baþardý. Uzmanlarýn araþtýrma sonuçlarý, solaklarýn, genele göre daha yaratýcý ve daha zeki olabildiklerini gösterdi.

CoĂ°rafi çeĂľitliliĂ°e baĂ°lĂ˝ olarak nĂĽfusun yĂĽzde 5 ila yĂĽzde 25’ini oluĂľturan solaklarĂ˝n yapĂ˝larĂ˝ ufak tefek. EĂľcinseller arasĂ˝nda solaklarĂ˝n oranlarĂ˝nĂ˝n daha fazla olmasĂ˝ da bazĂ˝ uzmanlar tarafĂ˝ndan, "EĂľcinsellerin çoĂ°unlukla çocuklarĂ˝ olmaz. Bu yĂĽzden genetik duruma dayandĂ˝rmak pek saĂ°lĂ˝klĂ˝ deĂ°il" Ăľeklinde yorumlanĂ˝yor. Solaklýðýn kötĂĽ yanĂ˝ ise ortalama ömĂĽrlerinin, saĂ°laklardan birkaç ay daha kĂ˝sa olmasĂ˝...


HĂĽrriyet


Baţlýk: Ynt: Solaklar Genele Göre Daha Zeki ÇýktĂ˝...
Gönderen: samimi - Ţubat 28, 2009, 03:10:58 ÖS
 ??? :( ???
Baţlýk: Ynt: Solaklar Genele Göre Daha Zeki ÇýktĂ˝...
Gönderen: liprade - Ţubat 28, 2009, 03:14:50 ÖS
Alýntý yapýlan: samimi - Ţubat 28, 2009, 03:10:58 ÖS
??? :( ???


Hayrola hocam...  :) Sizi ĂĽzen bir Ăľey varsa kaldĂ˝ralĂ˝m konuyu...  :)