Genel => Serbest Kürsü => Haftanýn Konusu... => Konuyu balatan: nurum - Ocak 09, 2009, 08:10:35 S

Balk: kahrolsun israil....
Gnderen: nurum - Ocak 09, 2009, 08:10:35 S
http://www.israililanetliyorum.com/ (http://www.israililanetliyorum.com/)
Balk: Ynt: kahrolsun israil....
Gnderen: Sukut - Ocak 13, 2009, 10:41:30 S
amin kahrolsun inþallah
Balk: Ynt: kahrolsun israil....
Gnderen: Bevadih - Ocak 13, 2009, 10:44:16 S
LANETLILER zaten...bunuda her yere bulaþtýyor..kuduz köpek gibi..!!
Balk: Ynt: kahrolsun israil....
Gnderen: liprade - Ocak 13, 2009, 10:46:02 S
Saðlam bir vücutta irin misali... Tez zamanda kuruya... Ya da Ahmedi Nejad'ýn dediði gibi kutuplara gitsinler...
Balk: Ynt: kahrolsun israil....
Gnderen: denge - Ocak 13, 2009, 10:52:56 S
Sadece Müslümanlara deðil, Yahudilere ve Hýristiyanlara da acý verdiði için,

Dünya barýþýna ve kardeþlik olgusuna aykýrý olduðu için,

Gelmiþ geçmiþ en büyük deccal olduðu için,

Tamamen siyonist amaçlar uðruna insanlarý katlettiði için,

Geçmiþte ve bu gün yaptýklarýyla hepimizin ortak düþmaný olduðu için!
KATÝL ÝSRAÝL'Ý LANETLÝYORUZ

ALLAH'IM SEN FÝLÝSTÝNLÝ KARDEÞLERÝMÝZE YARDIM EYLE,ÞEHADETLERÝNÝ KABUL EYLE.ZAFER NASÝP EYLE. (AMÝN)