Haziran 17, 2019, 10:48:59 ÖS
Haberler:

O ki, hanginizin daha güzel davranacaðýný sýnamak için ölümü ve hayatý yaratmýþtýr. O, mutlak galiptir, çok baðýþlayýcýdýr. (Mulk -2)

3D Kuran-i Kerim programi kendi elinizle sayfalarini cevirin acin,okuyun.

Başlatan DAMRAM, Eylül 25, 2008, 08:26:18 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

DAMRAM


kurtlarvadisi

Resulehasret

Abla çok saðoalsýn yav aynen böyle birþey arýyordum ben,  peki abla bu sesli okuyormu.

Sukut

aynýsýný bende yollamýþtým ama 3d deðildi :) ellerine saðlýk aðam Allah razý olsun

wshmstr2002

Bu hizmetin taaaa kendisidir. Eyvallah...
Regaip kandiliniz mubarek olsun.
Simdi ouyacagim ve tum gecmislerimizin ruhlarina gonderecegim.

mirat

ALLAH, bu kuranýn harfleri adedince  sevabýný arttýrsýn.Böyle bir hizmete vasýta olmanýzdan dolayý tebrik ederim.

mirat

Allah, bu kuranýn harfleri adedince  sevabýný arttýrsýn.Böyle bir hizmete vasýta olmanýzdan dolayý tebrik ederim.Kuran kainat kitabýnýn anlamýdýr,tefsiridir.Allah bütün kainatý anlamlý bir kitap þeklinde yazmýþ.Herbir harfi içerisine gayet ince yazýyla bir kitap daha yazmýþ.Bu kitabýn insan diline çevirisi kurandýr.Yani Kuran kainat kitabýnýn tefsiridir.Kaninat denilen bu harika sanatýn sanatkarý yaratýrken ne murad etmiþ hangi mesajlarý vermiþ bu açýklamalar kuranýn konusudur.
Herbir harfi içerisinde ince harflerle baþka bir kitap yazýlmasýna misal ise bir çiçek veya bir insan olabilir.Kainattaki bütün fiziki,kimyevi,biyolojik kanunlar ve maddeler ve manalar ve programlar insanýn vücudunda vardýr.Yani insan da küçük bir kainattýr.Ýnsanýn programýný dahi harfleri olan hücrelerinin içerisinde genlerine bir kitap olarak yazmýþtýr.Buna DNA demiþler.Ýþte bu genler kader programýnýn  biz gösterilen ipuçlarýdýr.Yani Allah c.c herbir insaný nasýl yaratmak istiyorsa, yüzhatlarýný rengini, gözünün rengini huyunu,karekterini kendi iradesi ve ilmiyle tasarlýyor Kaderini programlýyor sonra genlerinde þifreliyor ve sistem iþlemeye baþlýyor Allahýn izniyle sonra bakýyorsunuz ki türlü türlü insanlar yaratmýþ.
Ýþte Allahýn ilmi budur.Aklýnýz hayaliniz duracak elbet.
Konu hakkýnda daha ayrýntý isteyenler ve meraký olanlar Bediüzzamanýn Sözler adlý kitabýndan takip edebilirler.Selamlar....