Haziran 26, 2019, 10:08:50 S
Haberler:

O, gökleri görebildiðiniz bir direk olmaksýzýn yarattý, sizi sarsmasýn diye yere de ulu daðlar koydu ve orada her çeþit canlýyý yaydý. Biz gökyüzünden su indirip, orada her faydalý nebattan çift çift bitirdik. (Lokman -10)

Fussilet.comu ünlülere sorduk:)

Balatan melekkiz, Eyll 22, 2008, 02:42:51

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

busra_72

Alnt yaplan: KARTAL - Eyll 23, 2008, 12:52:38
Alnt yaplan: büþra_72 - Eyll 23, 2008, 12:48:02
hýýý tamam o zaman Kartal abi sende OLMASIN dediðine göre problem yok:)bu ara da olacaksa da CÝMBOM olsun:)
[/quote
TEBRÝKLER KARDEÞÝM   Kartal abim Hemen sevinmeyin öyle hemen sevinmeyin :)

senarist081


busra_72

Alnt yaplan: melekkiz - Eyll 23, 2008, 12:54:06
Alnt yaplan: büþra_72 - Eyll 23, 2008, 12:53:09
Korkma melekkýz ablam espiri olsun diye söyledim:):) Bu forumda futbola yer olamaz:)
tebrikler.:) biz danteli nakýþý nezaman uyguluyoruz:)


Ablam sen iste hemen uygulamaya geçelim ya.:)ben hemen googleden motiflere bakýyom:):)

melekkiz

tamam caným kardeþim..

tarýk bin ziyad teþekkür ederim kardeþim
[CENTER] Hayatta kimse için aðlamaya deðmez,
eðer birgün aðlaman gerekirse,
baþýný dik tutki gözyaþlarýn
seni aðlatan kiþi kadar alçalmasýn
[CENTER]

isozworld

açýkçasý arkadaþlar yanlýþ anlamayýn ama 10 yýldýr televizyon izlmeyorum. Evde televizyon bulundurmuyorum. Sadece tatillerde memlekete gittiðimde izliyorum. Gerçekten bu karakterleri unuttum. Birinin birbirine, birbilerinin birilerine faydasý olduðunu düþünmüyorum. Mizahi yaklaþýmýnýzýn sizin kabileyetli olduðunuzu söyleyebilirim.
Güzel bir çalýþma. Ama bu yazýlarýn þahsi kanaatimce tasvip etmediðimi söylemek isterim.

Ben size bir fýkara anlatayým :)

Nasirettin hocanýn kadýlýk yaptýðý bir dönemde hali vakti çok yerinde olan bir adam bir þikayetini dile getimek için hocanýn yanýna gider :)

-Hoca Hoca haksýzlýða uðradým.
-Nedir bu haksýzlýk ey fani
-Hocam benim fakir komþum bana haksýzlýk yaptý. Dün iftar vakti elinde bir ekmekle evime geldi  piþen yemeðin buharýna ekmeðini bana bana yedi. Bende bunun parasýný istedim vermedi.

-Hoca sinirlenir. Çaðýrýn þu fakiri. Der
Fakir adam gelir. Hoca:
-Sen bu adamýn evindeki yemeðinin buharýna ekmeðini banarak yediðin doðru mu?
-Evet hocam doðrudur.
-O zaman ver bakalým þu para keseni. Der hoca

Fakir adam çok üzülerek hocaya üç beþ akçelik para kesesini verir. Zengin adam bu iþten karlý çýktýðýný düþünerek çok sevinir.
Hoca zengin adamý yanýna çaðýrýr. Paralarý alma heyecaný ile hocanýn yanýna gider.

-Bre fani getir þu kulaðýný der hoca.
Zengin bu iþten bir þey anlamaz hocaya kafasýný yaklaþtýrýr.
Hoca elindeki para kesesini zegin adamýn kulaðýnýn dibinde ses çýkartacak þekilde sallar. Adam sadece paralarýn þýngýrtýsýný duyar.
Hoca:
-Tamadýr ey fani bu fakir sana borcunu ödedi der.
-Nasýl olur hocam.
-Eeee buharýn bedeli paranýn sesiyle ödenir.

melekkiz

ALLAH razý olsun uyardýðýnýz için.
[CENTER] Hayatta kimse için aðlamaya deðmez,
eðer birgün aðlaman gerekirse,
baþýný dik tutki gözyaþlarýn
seni aðlatan kiþi kadar alçalmasýn
[CENTER]

busra_72


KARTAL

Alnt yaplan: isozworld - Eyll 23, 2008, 01:00:46
açýkçasý arkadaþlar yanlýþ anlamayýn ama 10 yýldýr televizyon izlmeyorum. Evde televizyon bulundurmuyorum. Sadece tatillerde memlekete gittiðimde izliyorum. Gerçekten bu karakterleri unuttum. Birinin birbirine, birbilerinin birilerine faydasý olduðunu düþünmüyorum. Mizahi yaklaþýmýnýzýn sizin kabileyetli olduðunuzu söyleyebilirim.
Güzel bir çalýþma. Ama bu yazýlarýn þahsi kanaatimce tasvip etmediðimi söylemek isterim.

Ben size bir fýkara anlatayým :)

Nasirettin hocanýn kadýlýk yaptýðý bir dönemde hali vakti çok yerinde olan bir adam bir þikayetini dile getimek için hocanýn yanýna gider :)

-Hoca Hoca haksýzlýða uðradým.
-Nedir bu haksýzlýk ey fani
-Hocam benim fakir komþum bana haksýzlýk yaptý. Dün iftar vakti elinde bir ekmekle evime geldi  piþen yemeðin buharýna ekmeðini bana bana yedi. Bende bunun parasýný istedim vermedi.

-Hoca sinirlenir. Çaðýrýn þu fakiri. Der
Fakir adam gelir. Hoca:
-Sen bu adamýn evindeki yemeðinin buharýna ekmeðini banarak yediðin doðru mu?
-Evet hocam doðrudur.
-O zaman ver bakalým þu para keseni. Der hoca

Fakir adam çok üzülerek hocaya üç beþ akçelik para kesesini verir. Zengin adam bu iþten karlý çýktýðýný düþünerek çok sevinir.
Hoca zengin adamý yanýna çaðýrýr. Paralarý alma heyecaný ile hocanýn yanýna gider.

-Bre fani getir þu kulaðýný der hoca.
Zengin bu iþten bir þey anlamaz hocaya kafasýný yaklaþtýrýr.
Hoca elindeki para kesesini zegin adamýn kulaðýnýn dibinde ses çýkartacak þekilde sallar. Adam sadece paralarýn þýngýrtýsýný duyar.
Hoca:
-Tamadýr ey fani bu fakir sana borcunu ödedi der.
-Nasýl olur hocam.
-Eeee buharýn bedeli paranýn sesiyle ödenir.


güzel fýkra olmuþ kardeþ bende þuan televizyon yoktur öncedende evde olmazdý zaten

isozworld

Eyll 23, 2008, 02:01:22 #38 Last Edit: Eyll 23, 2008, 02:07:21 by isozworld
Alnt yaplan: melekkiz - Eyll 23, 2008, 01:04:35
ALLAH razı olsun uyardığınız için.

Gerçekten sizi bu konuda kırmak istemem. Eğer içinizde olumsuz bir distorsiyon oluşmuşsa şayet hakkınızı helal edin. Ben kim sizi uyarmak kim.
Hakkınızı helal edin kardeşim.

melekkiz

Alnt yaplan: isozworld - Eyll 23, 2008, 02:01:22
Alnt yaplan: melekkiz - Eyll 23, 2008, 01:04:35
ALLAH razý olsun uyardýðýnýz için.

Gerçekten sizi bu konuda kýrmak istemem. Eðer içinizde olumsuz bir distorsiyon oluþmuþsa þayet hakkýnýzý helal edin. Ben kim sizi uyarmak kim.
Hakkýnýzý helal edin kardeþim.


estaðfrullah kýrýlmadým. insanýz hepimiz, yaptýðýmýzda bi hata kusur varsa elbette uyarýlcaz. biz burda bi aileyiz ben öyle görüyorum abla, abi, kardeþiz. nasýlki ailede yanlýþlýklar söyleniyorsa burdada söylenmeli. siz doðru olaný yaptýnýz ben kýrýlmadým. bidahaki sefere daha duyarlý olurum inþaallah. sizde hakkýnýzý helal edin.
[CENTER] Hayatta kimse için aðlamaya deðmez,
eðer birgün aðlaman gerekirse,
baþýný dik tutki gözyaþlarýn
seni aðlatan kiþi kadar alçalmasýn
[CENTER]

isozworld

Alnt yaplan: melekkiz - Eyll 23, 2008, 02:13:39
Alnt yaplan: isozworld - Eyll 23, 2008, 02:01:22
Alnt yaplan: melekkiz - Eyll 23, 2008, 01:04:35
ALLAH razý olsun uyardýðýnýz için.

Gerçekten sizi bu konuda kýrmak istemem. Eðer içinizde olumsuz bir distorsiyon oluþmuþsa þayet hakkýnýzý helal edin. Ben kim sizi uyarmak kim.
Hakkýnýzý helal edin kardeþim.


estaðfrullah kýrýlmadým. insanýz hepimiz, yaptýðýmýzda bi hata kusur varsa elbette uyarýlcaz. biz burda bi aileyiz ben öyle görüyorum abla, abi, kardeþiz. nasýlki ailede yanlýþlýklar söyleniyorsa burdada söylenmeli. siz doðru olaný yaptýnýz ben kýrýlmadým. bidahaki sefere daha duyarlý olurum inþaallah. sizde hakkýnýzý helal edin.

Benim size hakkýmýn geçtiði bir hal olduðunu sanmýyorum ama yine de helal olsun. :)

HAdeKa

"Bülent abla
efenimm yüce ALLAH-ü tealanýn bana bahþettiði þu nacizane can-ým ile boþ zamanlarýmda
internet diye tabir edilen alanda bilgi paylaþýmlarýnýn yapýldýðý çok muhterem FUSSÝLET ailesine
bendeniz de katýlmýþ bulunmaktayým bu paylaþýmlarý yapanlarý tevazu ve telafile tebrik eder
zat-i muhterem FUSSÝLET ailesine baþarýlarýnýn ve saadetlerinin devamýný dilemeyi borç bilirim efendim
gerçekten çok baþarýlý bir site.. "

:):)


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

ey memleket ey


çok güzellllllllllllllllllllllllllllllllll

toqraq

Eyll 08, 2010, 09:41:50 S #43 Last Edit: Eyll 08, 2010, 09:43:24 S by toqraq
Saadettin Teksoy


Ben Saadettin Teksoy... Bundan sonra bende sizlerleyim.. Fussilet'te sýrlara karýsmýþ konularý gün ýþýðýna çýkartacaðým..
Sakýn Fussilet.com'dan ayrýlmayýn.

Erman Hoca

Artýk bende bundan sonra Fussilet spor bölümlerinde yayýn yapacaðým .Uðurcuðum þu son açýlan konuyu geri al , geri al bak iste orda konu basligina faul yapilmis ama admin arkadasimiz görmemis..:)

Sagopa Kajmer

Ýstisnalar Fussilet'ii Bozmaz
Bu BraveHeart bu diyarda fazla tozmaz
Sen kaþýndýn, postumu attým
Fussilet mi,  ben mi bedbahtým
Sallansada Yýkýlmaz Tahtým
Konularýmý kendim yazdým.


ÝstisnalarFussilet'i bozmaz
Kýsa post moderatör de telaþ yapmaz
Konusu uzun alemin, sayfalar tenha
Alakasýz mesajlarýn silinir anla
Ben sagopa kajmer,Mim hoca forumdan ne haber? Hey bateri uyuma ritmi ver,ritmi ver..!!


EMRAH 


Bak Gülcan, burasý Fussilet.com artýk burda emniyette olacaz annemi de alýp getirecem.. burada mutlu olacaz göreceksin aðlama artýk gülcan Fussilet  var artýk bize sahip
çýkacaklarPolat Alemdaroðlu


delikanlý site sevdim.. Delikanlýlarý hep sevmiþimdir. Fussilet ,Racon kesmiyoruz ama Karpuzu çok pis keseriz diyomuþlar uzatmaya gerek yok ben sevdim.. memati baþýndan ayrýlýrsa oaperasyona çýkacaz... hadi len memati 1 saat dedin üç saat oldu gelmedin

Yukar git