Haziran 24, 2019, 08:13:52 S
Haberler:

Yavrucuðum! Yaptýðýn iþ (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi aðýrlýðýnda bile olsa ve bu, bir kayanýn içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. Doðrusu Allah, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.  (Lokman -16)

Fussilet.comu ünlülere sorduk:)

Balatan melekkiz, Eyll 22, 2008, 02:42:51

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

melekkiz

Reha muhtar
FUSSÝLET i ilk keþfettiðimde ateþ hattýný sunuyodum
ve bütün konularýmý buradan seçiyordum daha sonra kendimi
biraz fazla kaptýrdým olsa gerek bi kaç programa çýkamadým foruma
daldýðým için kanaldan kovuldum ama iyiki kovulmuþum artýk bütün
günümü FUSSÝLET de geçiriyorum teþekkürler FUSSÝLET her nerede yaþýyor ve yaþatýlýyorsan


Fatih Terim

þimdi maç öncesi taktiklerimizi FUSSÝLET spor
bölümlerini inceledikten sonra futbolcularýmýza aþýlýyoruz
gerçekteen iyii bir bölüm heeee bu bölüm daha geliiþir mi
avrupa takýmlarý hakkýnda daha detaylýý incelemeler yapýlaabilir mi
bence yapýlabilir ama yinede Türkiyenin en büyük sitesi olma yolunda
güzel bi ekip çalýþmasý içersinde ilerliyolar italyanlarýn bi lafý var
laa tempooo paapaaazee del rizotto sittirella pasto yani ne demek her zaman papaz pilav yemez
o yüzden diðer sitelerin ufacýk bi açýðýnda FUSSÝLET in kanatlardan yaptýðý
doldurmalar sonucunda golleri atacaðýna ve 1 numara olacaðýna yürekten inanýyoruzibrahim Tatlýses

bakýýýýýn sizlere sesleniyorummm ey vicdansýz insafsýz insanlarrrr
ibrahim tatlýsess kimseye eyvallah demezzzz ibrahim tatlýses fussilet e giriyosa bu dogrudur
dindersiforum aslaaa sizlerin oyunlarýyla yýkýlmaz önce Allah'a sonra halkýmýza güveniyorum FUSSÝLET in

karþýsýnaaa bir sürü site koyuyosunuzz ama evelallah biz yine açýk ara öndeeeyizzzz sanaa sesleniyorummm
eyyy vatandaþþþþþ ne diye halaaaa FUSSÝLETE üye olmadýnýz  Allah cezanýzý verecekmustafa topaloðlu :
FUSSÝLET güzeldir zaten güzel olmasa aþk olmaz aþklar çok faydalý biþeydir
portakalda faydalýdýr o zaman portakal aþk mýdýr
Allah kimseyi aþksýz ve FUSSÝLET siz býrakmasýn..uzayda bile en popüler site FUSSÝLET dir..dostlarým öyle söylüyor..Kuþum Aydýn :
efendim Allhýma bin þükür bende girdim MFUSSÝLET e ne var ne yok
baktým biraz vallahi çok faydalý bi site herkes tafsiyeee ediyordu sonunda bende
tanýþtým tülinle canerri de getirecem buraya meþru bir þekilde evlendircem sonunda onlarý. FUSSÝLET sayesindesüleyman demirel
sevgili vatandaþlarým artýk ülkeyi yönetmek daha da kolaylaþtýý tabiki de
þimdi vatandaþ ne seviyor ne sevmiyor hükümetimiz giriyor orda FUSSÝLET halkýn sesini
duyuyor ona göre icraatlarýný yapýyor ..... bizim zamanýmýzda böylemiydi ?FUSSÝLET vardý da biz mi
girmedik ? nazmiye bile baðýmlýsý oldu çýkamýyor FUSSÝLET den..binealeyh FUSSÝLETpolitika açýsýndan da
fevkalade faydalý bi sitedir bu arada gap projesi de benimdir...


Bülent abla
efenimm yüce Allah-ü tealanýn bana bahþettiði þu nacizane can-ým ile boþ zamanlarýmda
internet diye tabir edilen alanda bilgi paylaþýmlarýnýn yapýldýðý çok muhterem FUSSÝLET ailesine
bendeniz de katýlmýþ bulunmaktayým bu paylaþýmlarý yapanlarý tevazu ve telafile tebrik eder
zat-i muhterem FUSSÝLET ailesine baþarýlarýnýn ve saadetlerinin devamýný dilemeyi borç bilirim efendim
gerçekten çok baþarýlý bir site..
[CENTER] Hayatta kimse için aðlamaya deðmez,
eðer birgün aðlaman gerekirse,
baþýný dik tutki gözyaþlarýn
seni aðlatan kiþi kadar alçalmasýn
[CENTER]

Resulehasret

  Ellerine saðlýk abla eðlenceli bir paylaþýmdý,  Bunlar bizim siteye üye olsa fatih terim hariç hepsini banlarým :) Ýþi yok böyle insanlarýn bu sitede.

samimi


umitergun

Alnt yaplan: melekkiz - Eyll 22, 2008, 02:42:51

Fatih Terim

þimdi maç öncesi taktiklerimizi FUSSÝLET spor
bölümlerini inceledikten sonra futbolcularýmýza aþýlýyoruz
gerçekteen iyii bir bölüm heeee bu bölüm daha geliiþir mi
avrupa takýmlarý hakkýnda daha detaylýý incelemeler yapýlaabilir mi
bence yapýlabilir ama yinede Türkiyenin en büyük sitesi olma yolunda
güzel bi ekip çalýþmasý içersinde ilerliyolar italyanlarýn bi lafý var
laa tempooo paapaaazee del rizotto sittirella pasto yani ne demek her zaman papaz pilav yemez
o yüzden diðer sitelerin ufacýk bi açýðýnda FUSSÝLET in kanatlardan yaptýðý
doldurmalar sonucunda golleri atacaðýna ve 1 numara olacaðýna yürekten inanýyoruz

süleyman demirel
sevgili vatandaþlarým artýk ülkeyi yönetmek daha da kolaylaþtýý tabiki de
þimdi vatandaþ ne seviyor ne sevmiyor hükümetimiz giriyor orda FUSSÝLET halkýn sesini
duyuyor ona göre icraatlarýný yapýyor ..... bizim zamanýmýzda böylemiydi ?FUSSÝLET vardý da biz mi
girmedik ? nazmiye bile baðýmlýsý oldu çýkamýyor FUSSÝLET den..binealeyh FUSSÝLETpolitika açýsýndan da
fevkalade faydalý bi sitedir bu arada gap projesi de benimdir...

En iyisi bunlar Vallahi Melekkýz Ellerine yüreðine saðlýk, Çok güzel bir çalýþma olmuþ...

Bir de Fatih hocamýn Spor bölümü incelemesi güzel olmuþ ama bizim sitede bu yokki..
Valla imkaným olsa Spor bölümünü açardým.. Ama iþler kesat malumunuz..

Allah razý olsun melekkýz...

busra_72

Eline saðlýk ablacým çok hoþ olmuþ:)

melekkiz

keþke birazcýkta  iþleri olsaydý kardeþim. hiç olmazsa ALLAH için bikaç güzel þey öðrenirlerdi. dinimzin nekadar güzel olduðunu farkederlerdi belki kim bilir..
[CENTER] Hayatta kimse için aðlamaya deðmez,
eðer birgün aðlaman gerekirse,
baþýný dik tutki gözyaþlarýn
seni aðlatan kiþi kadar alçalmasýn
[CENTER]

melekkiz

iyiki spor bölümümüz yok böyle daha güzel:)
[CENTER] Hayatta kimse için aðlamaya deðmez,
eðer birgün aðlaman gerekirse,
baþýný dik tutki gözyaþlarýn
seni aðlatan kiþi kadar alçalmasýn
[CENTER]

Resulehasret

 Keþke abla ama öyle deðiller malesef çoðu sebatayist ruhlu ,bölücü ve popülalizmin getirdiði amerikan kültürünü nakýþ nakýþ iþliyorlar ülke gençliðinin üzerine, bunlardan insanlýða fayda beklemek, zararlý bir davranýþ olur.

busra_72


melekkiz

Alnt yaplan: büþra_72 - Eyll 22, 2008, 02:56:05
Alnt yaplan: melekkiz - Eyll 22, 2008, 02:54:34
iyiki spor bölümümüz yok böyle daha güzel:)


KESÝNLÝKLE...


buþra kardeþim iyiki gitmedin yalnýz olmamak ne güzel:)
[CENTER] Hayatta kimse için aðlamaya deðmez,
eðer birgün aðlaman gerekirse,
baþýný dik tutki gözyaþlarýn
seni aðlatan kiþi kadar alçalmasýn
[CENTER]

umitergun

Alnt yaplan: melekkiz - Eyll 22, 2008, 02:54:34
iyiki spor bölümümüz yok böyle daha güzel:)

Alnt yaplan: büþra_72 - Eyll 22, 2008, 02:56:05
Alnt yaplan: melekkiz - Eyll 22, 2008, 02:54:34
iyiki spor bölümümüz yok böyle daha güzel:)


KESÝNLÝKLE...


Kýzlar alýrým elime sopayý Valla...

Bak size söz iþe gireyim ilk iþ buraya spor bölümü açmak ona göre.. Hemde þöyle En fenerbahçelisinden...

umitergun

Eyll 22, 2008, 02:59:44 #11 Last Edit: Eyll 22, 2008, 03:02:50 by umitergun
Alnt yaplan: melekkiz - Eyll 22, 2008, 02:57:33
Alnt yaplan: büþra_72 - Eyll 22, 2008, 02:56:05
Alnt yaplan: melekkiz - Eyll 22, 2008, 02:54:34
iyiki spor bölümümüz yok böyle daha güzel:)


KESÝNLÝKLE...

buþra kardeþim iyiki gitmedin yalnýz olmamak ne güzel:)


Melekkýz Valla bütün erkekleri ve spor sever bayanlarý toplarým buraya ona göre... :)))


busra_72

Alnt yaplan: melekkiz - Eyll 22, 2008, 02:57:33
Alnt yaplan: büþra_72 - Eyll 22, 2008, 02:56:05
Alnt yaplan: melekkiz - Eyll 22, 2008, 02:54:34
iyiki spor bölümümüz yok böyle daha güzel:)


KESÝNLÝKLE...


buþra kardeþim iyiki gitmedin yalnýz olmamak ne güzel:)


ABLAM ben seni yalnýz býrakýr mýyým hiç?? böyle bi ihtimal söz konusu bile olamaz:)

umitergun

Ayrýca Melekkýz Bu saydýðýn kiþiler iyi ki bu foruma üye deðil,olsalar bile ne faydasý olacak ki... Ýman gerek,uyum gerek,paylaþým gerek... Neyse uzatmamak lazým..

Ellerine saðlýk...

melekkiz

[CENTER] Hayatta kimse için aðlamaya deðmez,
eðer birgün aðlaman gerekirse,
baþýný dik tutki gözyaþlarýn
seni aðlatan kiþi kadar alçalmasýn
[CENTER]

Yukar git