Haziran 25, 2019, 09:41:56 ÖÖ
Haberler:

Yavrucuðum! Namazý kýl, iyiliði emret, kötülükten vazgeçirmeye çalýþ, baþýna gelenlere sabret. Doðrusu bunlar, azmedilmeye deðer iþlerdir.  (Lokman -17)

hastalarýn gönüllerini hoþ tutarak ederek tedavide izlediði yol...

Başlatan bir garip hafýz, Eylül 13, 2008, 02:06:45 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bir garip hafýz

ibn-i kayyim el-ceziyye

ibn-i mace sünen'inde ebu saide'l-hudri hadislerinden biri olarak þöyle rivayet eder:

"ebu said,peygamber efendimizin þöyle buyurduðunu söyledi:"hastanýn yanýna girdiðinizde ecel konusunda moral veriniz,bu tutum hastanýn gönlünü almanýzý saðlar"

bu hadisi þerifte tedavinin en güzel türlerinden biri vardýr,o da;hastanýn gönlünü hoþ tutucak söz ve davranýþlarla yol göstermektir.Bunlar morali takviye eden,kuvveti canlandýran ve vücut ýsýsýný düþüren sözler olabilir,bu sayede hasat,hastalýðý tamamen atmaya veye hafifletmeye uygun duruma gelebilir.Hastanýn gönlünü rahatlatmak,kalbini hoþ tutmak ve hastalýðý kolaylaþtýrcak söz ve davranýþlarýn hastalaýðýn tedavisinde ve hafiflemesinde hayrete deðer etkileri vardýr...iþte islamda ki hasta ziyaretlerinin bir hikmeti !

Peygamber efendimiz hasta ziyaretlerinde,hasataya neresinden rahatsýz olduðunu,kendisini nasýl hissettiðini ve istediði birþeyin olup olmadýðýný sorar ,hasta için dua eder ve hastaya nelerin yaralý olacaðýný anlatýrdý...

samimi


zahide

ellerine yüregine saglýk kardeþim paylaþým için sagol

bir garip hafýz

lokman hekime sormuþlar-hastalarýmýza ne yedirelim???

"acý söz yedirmeyinde  ne yedirirseniz yedirin..."