Haziran 27, 2019, 04:29:14 ÖÖ
Haberler:

Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiþtir). (Lokman - 3)

peygamber efendimizin sivilcenin tedavisinde izlediði yol...

Başlatan bir garip hafýz, Eylül 13, 2008, 01:44:32 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

bir garip hafýz

ibn-i kayyim el-cezire

Ýbn-i sünni kitabýnda peygamber hanýmlarýnýn bazýlarýnýn þöyele dediðini rivayet eder:
"Rasulallah benim bulunduðum yere girdi,parmaðýmda sivilce çýkmýþtý:-"yanýnda göz otu var mý?"diye sordu,ben de var dedim.sivilcenin üzerine göz otunu koy ve"büyüðü küçülten,küçüðü büyütelten Allahým eim derdimi küçült diye dua et,"dedi

"zerire"kelimesi göz otu kamýþýdan elde edilen hint kökenli bir ilaçtýr.keskin ve kuru olup,mide ve ciðerde ki þiþkinliklere,karýnda su toplanmasýnda faydalý olur,güzel kokusundan dolayý kalbi güçlendirir...

"besre"bünyenin dýþladýðý sýcak bir maddenin oluþturduðu küçük  bir sivicedeir,vücuttan çaldýðý bir yerde çýkar,ancak bu sivilce kendisini olgunlaþtýracak ve boþalmasýný saðlayacak bir maddeye ihtiyaç duyar.Göz otu ise bu faaliyeti gerçekleþtiren maddelerden biridir.Kokusunun güzelliði yanýnda sivilceyi olgunlaþtýrma ve içindekileri çýkarma özelliðine sahip olduðu gibi cerahatin ýsýsýný da düþürür,bu nedenle efendimiz þöyle demiþtir:"ateþi yükseltmek için gül yaðýyla karýþmýþ göz otu ve sirkeden daha iyisi yoktur"


*sanýrým sivilceden kasýt çýbanlardýr*

samimiumitergun