Haziran 25, 2019, 01:31:33
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

Orucun niyet vakti

Balatan umitergun, Eyll 08, 2008, 02:43:25

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

umitergun


Orucun niyet vakti
Bir gün evvel güneþ batmasýndan, oruç günü (Dahve-i kübrâ)ya kadar, Ramazan orucuna kalb ile niyet etmek de farzdýr. Belli gün olan adak orucunun ve nâfile orucun niyet zamaný da böyledir.
Hergün ayrý niyet etmek lâzýmdýr. Ramazan orucuna niyet ederken, Ramazan demeyip, yalnýz oruç demek veya nâfile oruç demek de câizdir. Dahve-i kübrâ vakti, oruç müddetinin ya'nî þer'î gündüz müddetinin yarýsýdýr ki, zevâl vaktinden öncedir.
Fecr, ya'nî imsâk vaktinden evvel niyet ederken, (Niyet ettim, yarýn oruç tutmaya) denir. Ýmsâktan sonra niyet ederken, (bugün oruç tutmaya) denir. Ramazan-ý Þerîf orucu, her müslümana farz olduðu gibi, tutamýyanlarýn kazâ etmeleri de farzdýr. Kazâ ve keffâret orucuna ve mu'ayyen olmayan adak oruçlarýna fecrden sonra niyet edilemez

Yukar git