Haziran 26, 2019, 10:32:54 ÖS
Haberler:

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymýþlardý; ama benim karþýlýk olarak verdiðim azap nasýl olmuþtu! (Mulk -17)

53 - 星 宿 // 奉至仁至慈的真主之名

Başlatan MiM, Eylül 07, 2008, 07:43:12 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MiM

1.     以沒落時的星宿盟誓,     
2.    你­怐漯B友,既不迷誤,又未迷信,    
3.    也未隨私欲而言。    
4.    這只是他所受的啟示,    
5.    教授他的,是那強健的、    
6.    有力的,故他達到全美。    
7.    他在東方的最高處,    
8.    然後他漸漸接近而­飢C,    
9.    他相距兩張弓的長度,或更近一些。    
10.    他把他所應啟示的啟示他的僕人,    
11.    他的心沒有否認他所見的。    
12.    難道你­?shy;n為他所見的而與他爭論嗎H    
13.    他確已見他二次下­陛A    
14.    在極境的酸棗樹旁,    
15.    那裡有歸宿的樂園。    
16.    當酸棗樹蒙上一層東西的時­唌A    
17.    眼未邪視,也未過分;    
18.    他確已看見他的主的一部分最大的跡象。    
19.    他­怬i訴我吧!拉特和歐薩,    
20.    以及排行第三,也是最次的默那,怎麼是真主的女兒呢H    
21.    難道男孩歸你­怴A女孩卻歸真主嗎H    
22.    然而,這是不公?shy;的分配。    
23.    這些偶像只是你­怍M你­怐滲炙狻w的名稱,真主並未加以証實,他­怚u是憑猜想  和私欲。正道確已從他­怐漸D­偭{他­怴C    
24.    難道人希望什麼就有什麼H    
25.    後世和今世,都是真主的。    
26.    天上的許多天神,他­怐獄§﹛A毫無裨益,除非在真主許可他­怓陞L所意欲和所喜  悅者說情之後,    
27.    不信後世的人­怴A的確以女性的名稱稱呼天神­怴C    
28.    他­拊鴭顙犖媞朁I,絕無任何知識,他­怚u憑猜想;而猜想對於真理,確是毫無裨  益的。    
29.    你應當避開那違­I我的教誨,且只欲享今世生活者;    
30.    那是他­怐漯壅捄{度。你的主,確是全知­I離正道者的,也是全知遵循正道者的。    
31.    天地萬物,都是真主的。他創造萬物,以便他依作惡者的行為而報酬他­怴A並以至  善的品級報酬行善者。    
32.    遠離大罪和醜事,但犯小罪者,你的主確是寬宥的。當他從大地創造你­怐漁?shy;唌A   當你­怓O在母腹中的­L兒的時­唌A他是全知你­怐滿F所以你­怳?shy;n自稱清白,他是  全知敬畏者的。    
33.    你告訴我吧!違­I正道,    
34.    稍稍施捨就慳吝的人,    
35.    難道他知道幽玄,故認自己的行為為真理嗎H    
36.    難道沒有人告訴過他穆薩的經典,    
37.    和履行誡命的易卜拉欣的經典中所記載的事情嗎H    
38.    一­?shy;t罪者,不­t別人的罪。    
39.    各人只得享受自己的勞績;    
40.    他的勞績,將被看見,    
41.    然後他將受最完全的報酬。    
42.    你的主,是眾生的歸宿。    
43.    他能使人笑,能使人­F    
44.    他能使人死,能使人生;    
45.    他曾創造配偶──男性的與女性的──    
46.    是以射出的精液;    
47.    他以再造為自己的責任;    
48.    他能使人富足,能使人滿意;    
49.    他是天狼星的主。    
50.    他毀滅了古時的阿德人,    
51.    和賽莫德人,而未曾有所遺留;    
52.    以前,他毀滅了努哈的宗族。他­抻T是更不義的,確是更放蕩炕 。    
53.    他使那被顛覆的城市覆亡,    
54.    故覆蓋的東西曾覆蓋了那城市。    
55.    你懷疑你的主的­@件恩典呢H    
56.    這是古時的那些警告者之中的一­蚅筆i者。    
57.    臨近的事件,已經臨近了;    
58.    除真主外,沒有能揭示它的。    
59.    難道你­怓偃o訓辭而詫異嗎H    
60.    你­怮蝏羆J笑而不痛­﹒    
61.    你­怓O疏忽的。    
62.    你­抸雪磹偺u主而叩頭,應當崇拜他。