Haziran 26, 2019, 08:16:32 ÖS
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

50 - 戛 弗// 奉至仁至慈的真主之名

Başlatan MiM, Eylül 07, 2008, 07:39:48 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

MiM

1.     戛弗。以尊嚴的《古蘭經》盟誓,     
2.    難道他怞]同族的警告者來臨他怞袀a訝嗎H不信道的人抳﹛G「這是奇事!    
3.    難道我怓J死之後,已變塵土,還n還黺軫那太不近情理了。」    
4.    我確己知道大地對於他怐粹蝕,我這裡有一本被保護的天經。    
5.    他怬_認已陞雈L怐滲u理,所以他抭援馦V亂的狀態中。    
6.    難道他怢S有仰觀天體嗎H我是怎樣建造它,點綴它,使它沒有缺陷的H    
7.    我曾展開大地,並將許多山岳投在上情A還使各種美麗的植物生長出來    
8.    為的是啟發和教誨每蚋k依的僕人。    
9.    我從雲中※下吉祥的雨水,就犮戌茈耵瓥多果樹和丑穀,    
10.    並生長扶疏的海棗樹,它有累累的果實,    
11.    用作眾僕的給養。我伎B水而使它已死的地方復活。死人的復活也是這樣的。    
12.    在他怳妨e否認使者的人,在努哈的宗族、蘭斯的居民、賽莫德人、    
13.    阿德人、法老、魯特的同M、    
14.    叢林的居民和圖白的百姓,統統都否認過使者,故我所警告的刑罰,是必然偭{的。    
15.    我曾因創造而疲繞軫不然,他拊鴭韟A造,是在疑惑中的。    
16.    我確已創造人,我知道他心中的妄想;我比他的命脈還近於他。    
17.    當坐在右邊和左邊的兩荌O錄的天神記錄各人的言行的時唌A    
18.    他每說一句話,他惚e都有天神當場監察。    
19.    臨死的昏迷,將昭示真理。這是你一向所逃避的。    
20.    號角將吹響,那是警告實現之日。    
21.    每茪H都n到來,驅逐的天神和見証的天神,將與他同行。    
22.    你確忽視此事,現在我已揭開你的蒙蔽,所以你今日的眼光是銳利的。    
23.    他的伙伴將說:「這在我惚e是現成的。」    
24.    你昒所應當投入火獄的,是每茤tt者、頑固者、    
25.    慳吝者、過分者、懷疑者、    
26.    以別的神靈與真主同受崇拜者;你昒將他投入嚴厲的刑罰吧!    
27.    他的伙伴將說:「我的主啊!我沒有使他放蕩,但他自陷於不近情理的迷誤中。」    
28.    主將說:「你怳τ在我惚e爭論,我確已預先警告你怳F。    
29.    我的判詞,是不可變更的,我絕不是虧枉眾僕的。」    
30.    在那日,我將對火獄說:「你已填滿了嗎H」它將說:「還有增加的嗎H」    
31.    樂園將被移到敬畏者的附近,離得不遠。    
32.    這是你怍珜Q應許的,這是賞賜每蚋k依的守禮者的。    
33.    秘密敬畏至仁主,且帶歸依的心而來者,    
34.    你怚安地進入樂園吧!這是永居開始之日。    
35.    他怞b樂園裡,將有他抪N欲的;而且我在那裡還有加賜。    
36.    在他怳妨e,我毀滅了許多比他怬饃j悍的世代!他抴縝b各地旅行,難道有什麼    避死的地方嗎H    
37.    對於有心靈者,或專心靜聽者,此中確有一種教訓。    
38.    我在六日內確已創造了天地萬物,我沒有感覺一點疲癒C    
39.    故你應當忍受他怍珨〞綿穡央C在日出和日落之前,你應當讚頌你的主;    
40.    在夜間和叩頭後,你應當讚頌他。    
41.    你應當傾聽,在喊叫者從近處喊叫之日,    
42.    在他旼巨ㄔ]含真理的吶喊之日,那是從墳中出來之日。    
43.    我確是使人生、使人死的,我確是最後的歸宿。    
44.    在大地破裂而他怢陶t走出墳墓之日,那集合的事對於我是容易的。    
45.    我全知他怍珨〞綿穡央A你不能強制他怴A故你應當以《古蘭經》教誨畏懼我的警    告的人怴C