Haziran 25, 2019, 12:11:37 S
Haberler:

Yürüyüþünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)

islami extreme yeþil [smf theme]

Balatan Fussilet, Ocak 23, 2008, 03:25:27

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Ocak 23, 2008, 03:25:27 Last Edit: Mart 24, 2008, 03:53:50 S by Fussilet
dosyayý http://www.fussilet.com/forum/index.php?action=tpmod;dl=item4 ; indirebilirsiniz...
iþtee  resimler...

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

sibersuc

s.a kardesim bu ektedi dosyada sorun var herhalde cunku sayfaya eriþilemeyor bir ilgilenirsen iyi olacak selametle

Fussilet

tamam inþ.. sorun düzeldi kardeþim
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

siyahsancaklý

kardeþ link yenilenebilirmi acaba.......

pesindeyiz


liprade

Aleykum selam. Ýnþallah en kýsa sürede Fussilet hocamýz konuyla ilgilenecektir.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

siyahsancaklý

hocam bakýnýz ta kaç  zamandýr link yenilenmemiþ eðer link yenilenmiyecekse konu kaldýrýlýrsa daha iyi olur ikide bir girmeyiz buraya..

Yukar git