Haziran 25, 2019, 09:43:43 ÖÖ
Haberler:

Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiþtir). (Lokman - 3)

Yurtdýþý Öðretmenlerin Seçme Sýnavý 2018

Başlatan Fussilet, Aralık 16, 2017, 03:10:22 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

Almanca, Fransýzca ve Ýtalyanca Konuþulan Avrupa Ülkelerinde Görevlendirilecek Öðretmenlerin Seçme Sýnavý 2018 
Almanca, Fransýzca ve Ýtalyanca Konuþulan Avrupa Ülkelerinde Görevlendirilecek Öðretmenleri Seçme Sýnavý Baþvuru Kýlavuzu için týklayýnýz...

 
EK-1 Güvenlik Soruþturmasý ve Arþiv Araþtýrmasý Formu
EK-2 Baþvuru Formu
EK-3 Dilekçe Formatý
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...