Haziran 26, 2019, 06:21:19
Haberler:

De ki: Sizi yeryüzünde çoðaltýp yayan O'dur; ancak O'nun huzuruna gelip toplanacaksýnýz. (Mulk -23)

Meb Yurtdýþý Öðretmenlik Mülakat Teknikleri

Balatan Fussilet, Kasm 22, 2017, 03:30:41

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

yurtdýþýna gitmek için hazýrlanan arkadaþlar aþaðýdaki videolar çok iþinize yarayacaktýr, ama iþ sizde bitiyýor sakýn paniklemeyin, paniklerseniz saçmalamaya baþlarsýnýz, saçmalayýnca puanlarý kaybedersiniz.

video1

https://www.youtube.com/watch?v=-uY_vlEdX00

video2
https://www.youtube.com/watch?v=rOy5JgvtUfg

video3
https://www.youtube.com/watch?v=hXYAYOeeOmE&t=123s
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Fussilet

iþ görüþmelerinde ve mülakatlarda 40 mükemmel soruya 40 mükemmel yanýt

https://www.youtube.com/watch?v=X3Fx8HR85BE
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git