Temmuz 18, 2019, 02:58:11 ÖS
Haberler:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a Ć¾Ć¼kret! diyerek hikmet verdik. ĆžĆ¼kreden ancak kendisi iƧin Ć¾Ć¼kretmiĆ¾ olur. NankƶrlĆ¼k eden de bilsin ki, Allah hiƧbir Ć¾eye muhtaƧ deĆ°ildir, her tĆ¼rlĆ¼ ƶvgĆ¼ye lĆ¢yĆ½ktĆ½r. (Lokman -12)

BoĆ¾ Kalan Ɯniversite KontenjanlarĆ½...

Bažlatan liprade, Ašustos 16, 2009, 05:03:53 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretēi konuyu incelemekte.

liprade

Ašustos 16, 2009, 05:03:53 ÖS Last Edit: Eylül 11, 2017, 01:52:56 ÖÖ by Fussilet
Ɯniversite kayĆ½tlarĆ½nĆ½n ardĆ½ndan LYS ek tercihleri ile ilgili ƖSYM son dakika aĆ§Ć½klamasĆ½ vatandaĆ¾lar tarafĆ½ndan araĆ¾tĆ½rĆ½lĆ½yor. YGS ve LYS'ye giren adaylar sonuƧlarĆ½n aĆ§Ć½klanmasĆ½nĆ½n ardĆ½ndan tercihlerini yaptĆ½lar ve kazandĆ½klarĆ½ Ć¼niversitelere belirlenen tarih aralĆ½Ć°Ć½nda kayĆ½tlarĆ½nĆ½ gerƧekleĆ¾tirdiler. Ɯniversite boĆ¾ kontenjanlar taban puanlar LYS ek tercih kĆ½lavuzunun yayĆ½nlanmasĆ½ ile beraber adaylara duyurulacak. LYS yerleĆ¾tirme iĆ¾lemlerinin tamamlanmasĆ½nĆ½n ardĆ½ndan Ć¼niversiteler bĆ¼nyelerinde olan boĆ¾ kontenjanlarĆ½ bildirdiler. Ɯniversite boĆ¾ kontenjanlarĆ½ taban puanlarĆ½ duyurulduktan sonra tercihler yapĆ½labilecek. Ɯniversitelerdeki lisans programlarĆ½na 417 bin 714, ƶn lisans programlarĆ½na 367 bin 236 aday yerleĆ¾ti. Lisans programlarĆ½nda 18 bin 770, ƶn lisans programlarĆ½nda ise 20 bin 19 olmak Ć¼zere 38 bin 789 kontenjan boĆ¾ kaldĆ½.

2017 LYS yerleĆ¾tirme sonuƧlarĆ½nĆ½n aĆ§Ć½klanmasĆ½nĆ½n ardĆ½ndan herhangi bir Ć¼niversiteye yerleĆ¾emeyen adaylar, ƖSYM'nin ek yerleĆ¾tirme tercih gĆ¼nleri ile yakĆ½ndan ilgileniyor. Ek tercih dƶneminin adaylar iƧin ƶnemli bir Ć¾ans sunduĆ°una dikkat Ƨeken uzmanlar, bu dƶnemin iyi deĆ°erlendirilmesi gerektiĆ°ini belirtiyor. Peki ek yerleĆ¾tirme tercihleri ne zaman sona eriyor? ĆĆ¾te detaylar....ƖSYM 214 bin 430 kontenjanĆ½n boĆ¾ kaldĆ½Ć°Ć½nĆ½ aĆ§Ć½kladĆ½. LYS ek tercih kĆ½lavuzu bunun ardĆ½ndan yayĆ½nlanacak. LYS ek tercihler ne zaman? Ɯniversite boĆ¾ kontenjan taban tavan puanlarĆ½ 2017 yayĆ½nlanĆ½r yayĆ½nlanmaz haberimiz iƧerisinde sizlerle olacak. 
KYK 2017 YURT KAYIT VE BURS BAƞVURU EVRAKLARI ƝƇƝN TIKLAYINIZ
KYK 2017 YURT KAYIT VE BURS BAƞVURU EVRAKLARI ƝƇƝN TIKLAYINIZ
KYK BURSU ƖƐRENƝM BURSU BAƞVURU KOƞULLARI ƝƇƝN TIKLAYINIZ
KYK 2017 YURT BAƞVURU TARƝHLERƝ ƝƇƝN TIKLAYINIZ
ƜNƝVERSƝTE KAYITLARI NE ZAMAN GEREKLƝ EVRAKLAR NELER? - TIKLA ƖƐREN 
4 yĆ½llĆ½k hukuk fakĆ¼ltesi bƶlĆ¼mĆ¼ taban puanĆ½ iƧin tĆ½klayĆ½nĆ½z
4 yĆ½llĆ½k mimarlĆ½k ve iƧ mimarlĆ½k bƶlĆ¼mĆ¼ taban puanĆ½ iƧin tĆ½klayĆ½nĆ½z
4 yĆ½llĆ½k bankacĆ½lĆ½k ve sigortacĆ½lĆ½k bƶlĆ¼mĆ¼ 2017 taban puanlarĆ½ iƧin tĆ½klayĆ½nĆ½z
4 yĆ½llĆ½k sĆ½nĆ½f ƶưretmenliĆ°i ve Ƨocuk geliĆ¾imi bƶlĆ¼mĆ¼ taban puanĆ½ 
2017-ƖSYS YĆ¼ksekƶưretim ProgramlarĆ½ ve KontenjanlarĆ½ KĆ½lavuzu
EK YERLEƞTƝRME TERCƝH BAƞVURU ƞARTLARI
1. 2017-ƖSYS merkezƬ yerleĆ¾tirmede bir yĆ¼ksekƶưretim programĆ½na yerleĆ¾tirilmiĆ¾ olan adaylar ek yerleĆ¾tirmede tercih yapma hakkĆ½na sahip deĆ°ildir. Ek yerleĆ¾tirmede tercih yapabilmek iƧin, 2017-ƖSYS merkezĆ® yerleĆ¾tirmede hiƧbir yĆ¼ksekƶưretim programĆ½na yerleĆ¾tirilmemiĆ¾ olmak gerekir.
2. Tablo 4'teki merkezĆ® yerleĆ¾tirmede kontenjanĆ½ dolan ve en kĆ¼Ć§Ć¼k puanĆ½ oluĆ¾an, ancak yerleĆ¾tirilen adaylardan birkaĆ§Ć½nĆ½n kayĆ½t yaptĆ½rmamasĆ½ nedeniyle kontenjan aĆ§Ć½Ć°Ć½ oluĆ¾an lisans programlarĆ½nĆ½, yalnĆ½z programĆ½n en kĆ¼Ć§Ć¼k puanĆ½na eĆ¾it veya daha bĆ¼yĆ¼k puana sahip olan adaylar tercih edebilecektir.
3. Tablo 3'deki ƶn lisans programlarĆ½ iƧin en kĆ¼Ć§Ć¼k puan koĆ¾ulu aranmayacaktĆ½r. Tablo-3'de her programĆ½n karĆ¾Ć½sĆ½nda o programa genel yerleĆ¾tirme sĆ½rasĆ½nda oluĆ¾an en kĆ¼Ć§Ć¼k puan ile bu yerleĆ¾tirmede kullanĆ½lan ƶnceliklere gƶre yerleĆ¾en en son sĆ½radaki adayĆ½n ƶncelik durumu gƶsterilmiĆ¾tir. Bu bilgiler, adaylara sadece tercihlerini yapmada kolaylĆ½k saĆ°lamak iƧin verilmiĆ¾tir. Adaylar, Tablo-3'deki en kĆ¼Ć§Ć¼k puanlarĆ½n ve ƶnceliklerin altĆ½nda olsalar bile tercihlerini yapabileceklerdir. Bir baĆ¾ka deyiĆ¾le, Tablo-3'den tercih yapacak adaylar, ister meslek lisesi ister genel lise Ć§Ć½kĆ½Ć¾lĆ½ olsun en kĆ¼Ć§Ć¼k puan ve ƶncelik bilgilerini gƶz ƶnĆ¼nde tutmadan da tercihlerini yapabilirler.
4. 2017-ƖSYS'de ƶzel yetenek sĆ½navĆ½ ile bir yĆ¼ksekƶưretim programĆ½na yerleĆ¾tirilmiĆ¾ olan adaylar da ek yerleĆ¾tirme iƧin tercih yapabilirler.
5. AdaylarĆ½n yĆ¼ksekƶưretim programlarĆ½nĆ½ tercihleri arasĆ½nda gƶsterebilmeleri iƧin bu programlarĆ½n koĆ¾ullarĆ½nĆ½ karĆ¾Ć½lamalarĆ½ gerekir.
BOƞ KONTENJANLAR NELER?
Ɯniversitelerdeki lisans programlarĆ½na 417 bin 714, ƶn lisans programlarĆ½na 367 bin 236 aday yerleĆ¾ti. Lisans programlarĆ½nda 18 bin 770, ƶn lisans programlarĆ½nda ise 20 bin 19 olmak Ć¼zere 38 bin 789 kontenjan boĆ¾ kaldĆ½.
Devlet Ć¼niversitelerinin lisans programlarĆ½nda 4 bin 437, ƶn lisans programlarĆ½nda 9 bin 810, vakĆ½f Ć¼niversitelerinin lisans programlarĆ½nda 7 bin 32, ƶn lisans programlarĆ½nda 8 bin 291, KKTC'deki Ć¼niversitelerin lisans programlarĆ½nda 6 bin 181, ƶn lisans programlarĆ½nda bin 903, yurtdĆ½Ć¾Ć½ndaki Ć¼niversitelerin lisans programlarĆ½nda bin 120, ƶn lisans programlarĆ½nda 15 kontenjan boĆ¾ kaldĆ½.
EK TERCƝH YAPARKEN DƝKKAT EDƝLMESƝ GEREKENLER
-Ek yerleĆ¾tirmelerde tercih yapabilmek iƧin 1. YerleĆ¾tirmede de tercih yapmĆ½Ć¾ fakat yerleĆ¾tirilememiĆ¾ olmak gerekir.
-ƖSYM tarafĆ½ndan yayĆ½nlanan tercih kĆ½lavuzunu Ƨok iyi incelenmelidir.

-En Ƨok istediĆ°in bƶlĆ¼me 1. sĆ½rada yer vermelidir; diĆ°erlerini de aynĆ½ mantĆ½Ć°a gƶre sĆ½ralanabilir.
-Tablo 3A'daki iki yĆ½llĆ½k bƶlĆ¼mleri seƧerken alan iƧi-alan dĆ½Ć¾Ć½ durumlarĆ½na mutlaka dikkat edilmelidir. Ć‡Ć¼nkĆ¼ ƶncelik sĆ½rasĆ½ alandan gelenlerin olacaktĆ½r; boĆ¾luk kalĆ½rsa alan dĆ½Ć¾Ć½ndan da ƶưrencileri yerleĆ¾ebilecektir.
- Tercihler belirtilen tarihlerde yapĆ½lmalĆ½dĆ½r.
LYS EK YERLEƞTƝRME TERCƝH ƜCRETƝ NE KADAR?
Ek yerleĆ¾tirme tercihleri 15,00 TL Ć¼creti karĆ¾Ć½lĆ½Ć°Ć½nda yapĆ½labilecektir.
HANGƝ DURUMDA EK YERLEƞTƝRME TERCƝHƝ GEƇERSƝZ SAYILACAK?
Ek yerleĆ¾tirme iƧin tercih yapan adaylardan ek yerleĆ¾tirme Ć¼cretini yatĆ½rmayanlarĆ½n ek yerleĆ¾tirme iƧin yapmĆ½Ć¾ olduklarĆ½ tercihler iĆ¾leme alĆ½nmayacaktĆ½r.
LYS EK YERLEƞTƝRME SƜRECƝ NASIL ƝƞLEYECEK?
ƖSYM'nin yayĆ½nlamĆ½Ć¾ olduĆ°u 2017 ƖSYS yerleĆ¾tirme kĆ½lavuzundaki aĆ§Ć½klamaya gƶre,
YĆ¼ksekƶưretim programlarĆ½na kayĆ½t iĆ¾lemleri tamamlandĆ½ktan sonra boĆ¾ kalan kontenjanlar Ć¼niversiteler tarafĆ½ndan ƖSYM'ye bildirilecek. YĆ¼ksekƶưretim programlarĆ½nĆ½n 2017-ƖSYS sonuƧlarĆ½na gƶre (sĆ½navsĆ½z geƧiĆ¾ dĆ¢hil) yapĆ½lan genel yerleĆ¾tirme sonunda boĆ¾ kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarĆ½na ƖSYM tarafĆ½ndan merkezĆ® olarak Ek YerleĆ¾tirme yapĆ½lacaktĆ½r.
LYS EK YERLEƞTƝRME TERCƝH KLAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Ek yerleĆ¾tirme kĆ½lavuzu, Ć¼niversite kayĆ½tlarĆ½nĆ½n tamamlanmasĆ½nĆ½n ardĆ½ndan aĆ§Ć½klanacak.
ƜNƝVERSƝTE KAYITLARI NASIL YAPILACAK?
KayĆ½t hakkĆ½ kazanan adaylarĆ½n, kayĆ½t iƧin aĆ¾aĆ°Ć½da belirtilen belgeleri tamamlayarak kayĆ½t sĆ¼resi iƧerisinde ilgili Ć¼niversitelere baĆ¾vurmalarĆ½ zorunludur. Bu sĆ¼re iƧerisinde kayĆ½t iƧin baĆ¾vurmayan veya kayĆ½t iĆ¾lemlerini tamamlamayan adaylar kayĆ½t haklarĆ½nĆ½ kaybedeceklerdir. Elektronik kayĆ½t yapan adaylar, Ć¼niversiteleri tarafĆ½ndan duyurulan belgelere ve tarihe gƶre iĆ¾lem yapacaklardĆ½r.
"Cehalet hĆ½yar olmuĆ¾ gidiyor son sĆ¼rat/  Enkaz-Ć½ beĆ¾er koĆ¾uyor elde tuzluk alĆ½k surat"

Fussilet

iƧimdeki tĆ¼m putlarĆ½ kĆ½rdĆ½m ve sana yƶneldim Rabbim...
Bu geliĆ¾imi kabul et, beni benden al, beni sana baĆ°Ć½Ć¾la...
-Fussilet-
_____________________________________________
BugĆ¼n gam tekkegahĆ½nda feda bir canĆ½mĆ½z vardĆ½r
GƶnĆ¼l abdal-Ć½ aĆ¾k olmuĆ¾ gelin kurbanĆ½mĆ½z vardĆ½r
Ƈimende bĆ¼lbĆ¼lĆ¼ gƶrdĆ¼m yaman efgan ile sƶyler
Dili kahhar ile her dem gĆ¼l-i handanĆ½mĆ½z vardĆ½r


UrfalĆ½ Abdi


OruƧ nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...