Haziran 17, 2019, 08:47:01 ÖÖ
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

19 Mart 2017 Yurt Dýþý Öðretmenlik Sýnav Soru ve Cevaplarý

Baţlatan Fussilet, Eylül 11, 2017, 02:01:38 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

19 Mart 2017 Yurt Dýþý Öðretmenlik Sýnav Soru ve Cevaplarý
2017 yýlý Yurt Dýþýnda Görevlendirilecek Öðretmenlerin Mesleki Yeterlilik Sýnavý bu sabah Ankara'da yapýldý, sýnava binlerce aday girdi
Türkiye genelinden binlerce adayýn girdiði sýnav sadece Ankara'da yapýldý.
Yurt Dýþý Öðretmenlik Mesleki Yeterlilik Sýnavý, 19 Mart 2017 tarihinde, Sýnav 100 soru ve 120 dakika sürdü.

MEB TARAFINDAN YAYINLANAN SORU VE CEVAPLAR ÝÇÝN TIKLAYINIZ

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


UrfalĂ˝ Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...