Temmuz 17, 2019, 04:41:35 S
Haberler:

Küçümseyerek insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Zira Allah, kendini beðenmiþ övünüp duran kimseleri asla sevmez.  (Lokman -18)

BU NE SESSÝZLÝK Grup Özlem

Balatan Fussilet, Eyll 10, 2017, 03:58:11 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=L8Mp_VqQtNE[/youtube]

BU NE SESSÝZLÝK
Bir feryat kopar derinden, Bir ana kalkar yerinden
Yaþ dökülür gözlerinden, Aðýtlar akar dilinden

Her taraf ateþle duman, Zalimler vuruyor haer an
Bu ne sessizlik Müslüman, Beklediðin ahir zaman

Çocukar büyüten beþik, Eyvah yine delik deþik
Ne yuva kaldý ne eþik, Hani mü'minler kardeþlik

Ey mü'minler nerdesiniz, Çok mu azak yerdesiniz
Neden çýkmýyor sesiniz, Taþ mý kesildi kalbiniz

Hani hamidik bizbize, Bir kýlýç deydi bu göze
Ciðerler dönerdi köze, Çok mu ýrak kaldýk size

Çocukar büyüten beþik, Eyvah yine delik deþik
Ne yuva kaldý ne eþik, Hani mü'minler kardeþlik

Can diyorsan kanlar aktý, Mal diyorsan aldý yaktý
Din diyorsan hükmü kalktý, Namustan þimþekler çaktý

Cellât yollara kurulur, Bebeklerimiz vurulur
Heyhat naçar mý olunur, Al izzeti de zulmü vur

Çocukar büyüten beþik, Eyvah yine delik deþik
Ne yuva kaldý ne eþik, Hani mü'minler kardeþlik
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git