Temmuz 17, 2019, 08:33:32
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

Star Board Akýllý tahta kullanýmý video indir

Balatan Fussilet, Aralk 11, 2012, 10:28:51

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

Aralk 11, 2012, 10:28:51 Last Edit: Aralk 11, 2012, 10:32:07 by Fussilet
 sTARBOARD pROGRAMINI iNDÝRMEK ÝÇÝN týklayýnýz

Hitachi StarBoard Kullanýmý 2. Bölüm
Hitachi StarBoard Kullanýmý
sTARBOARD pROGRAMINI iNDÝRMEK ÝÇÝN týklayýnýz

1. StarBoard Software Kurulumu

1.1 Sistem Gereksinimleri

ÝþlemciIntel Pentium 4 1.8GHz veya daha hýzlý

Boþ sabit disk alaný600 MB veya daha fazla

RAM1GB veya daha fazla

Ekran rengi32 bit

Ýþletim SistemiWindows XP 32bit / Windows Vista 32bit / Windows 7 32/64bit

(en son servis paketi yüklü olmalýdýr)

 
(Tablet PC Sürümü ve Sunucu Sürümü desteklenmez)

Gereken yazýlým

Internet Explorer 6.0/7.0/8.0 (Online yardýmý görüntüleme ve Ýnternette arama iþlevi için)

 
PowerPoint 2002/2003/2007/2010 (PowerPoint belgelerini görüntülemek için)

Adobe Reader 8.0/9.0/X PDF belgelerini görüntülemek için
 
Microsoft DirectX 9.0c / Windows Media Player 9 or above (Film özelliklerini

görüntülemek için)

Adobe Flash Player 10 (Flash nesneleri için)

DiðerleriCD sürücü

Donaným paylaþma özelliði olan ekran kartý (film özellikleri için)

(Webcam oynatma ve film özelliði için)

 
- DV (Dijital video, DV kamera, D-VHS, vb.)

- DirectShow’u destekleyen Görüntü Alma cihazlarý (WDM sürücüsüyle)

(Konferans özelliði için)

ÝþlemciIntel Core 2 Duo 2.0GHz veya daha hýzlý

Boþ sabit disk alaný2GB veya daha fazla

RAM2GB veya daha fazla

Di
ðerTCP/IP 54Mbps veya üzeri
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

Yukar git