Haziran 27, 2019, 04:13:24 ÖÖ
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

Osmanlýda para basýmý tarihçesi

Baţlatan Fussilet, Ađustos 31, 2017, 06:52:45 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

Osmanlý Paralan Sultan Orhan'ýn bastýrmýþ bulunduðu pa­ralarýn bir yüzünde "La ilahe illallah Muhammedenrasulullah" diðer yüzünde ise "Orhan Haledellahu Melik yazýlýydý. Sultan
1.  Murad paralarĂ˝nĂ˝n ise bir yĂĽzĂĽnde yine kelime-i Ăľahadet, diĂ°er yĂĽzĂĽnde ise "Murad bin Orhan haledellehu Melik" yazý­lĂ˝dĂ˝r. YĂ˝ldĂ˝rĂ˝m Bayezid'inkindeyse, bir tarafĂ˝ "HaledeĂĽahu Me­lik" diĂ°er tarafĂ˝
"Bayezid bin Murad" basýlý olup, Çelebi Sultan Mehmed ve
2.  Murad paralan da aynĂ˝ Ăľekildedir.
Devletimizde Fatih zamanýna gelinceye kadar altun para basýlmamiþtý. Sultan Fatih, zamanýnda basýlan altun paralar bir tarafýnda "Darb elnasr Sahib elaz vel nasr fil berr vel bahr" diðer tarafýnda ise; "Sultan Mehmed Han Ýbnissultan Murad Han darb-ý fi Kostantiniye" yazýsý vardýr. Ta Yavuz Sul­tan Selim zamanýna kadar bu böyle gitmiþtir. Tebriz'in fethin­den sonra, basýlan paralarda "Selim þah" unvaný basýlý oldu­ðu görülür.
Paralarda tuĂ°ra basĂ˝mĂ˝ ilk defa olarak Emir SĂĽleyman'Ă˝n bastĂ˝rdýðý Akça ve mangĂ˝rlarda, bir de, Çelebi Mehmed'in "Akça-i Yeganesinde" görĂĽlĂĽr. Daha sonralarĂ˝ bu tarz terk edilmiĂľtir. Ancak 3. Mehmed zamanĂ˝nda yeniden bu tarza dönĂĽlmĂĽĂľtĂĽr.  Bu tuĂ°ralar, zamanĂ˝mĂ˝zdaki tuĂ°ralar gibi dĂĽzgĂĽn deĂ°ildi, tuĂ°ralar estetik ve gĂĽzelliĂ°ini 3. Ahmed zama­nĂ˝nda yakalamýþtĂ˝r. YukarĂ˝da zikr ettiĂ°imiz yazĂ˝lardan baĂľka eski OsmanlĂ˝ paralarĂ˝nda "Sultan el berr'in ve hakan el bah-reyn" veya sadece, "Sultan el berrey" unvanlarĂ˝yla birlikte basĂ˝lmýþ olduklarĂ˝ yer olan "Kostantiniye" veya "Ăťslambo!" kelimeleriyle basĂ˝lmýþtĂ˝. Hatta 1. AbdĂĽlhamid Han altĂ˝n para­larĂ˝nĂ˝n ĂĽzerinde "Darb fi daraasitane el aliyye" ve Sultan 3. Ahmed zamanĂ˝nda basĂ˝lmýþ bulunan bĂĽyĂĽk fĂ˝ndĂ˝k acunlarý­nĂ˝n bir yĂĽzĂĽnde tuĂ°ra ve öbĂĽr yĂĽzĂĽnde "Azze Masr darb fi Kostantiniye" menkuĂľ yani nakĂľedilmiĂľtir.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


UrfalĂ˝ Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...