Haziran 27, 2019, 08:12:24
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! (Mulk -6)

sitemizi piknige götürüyorum

Balatan DAMRAM, Haziran 20, 2008, 01:50:47 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

Alnt yaplan: yeþeren - Mart 31, 2009, 03:47:55 S
Arkadaþla bahar yüzünü gösterdiðine göre þu piknik konusunu güncelleyelim istedim...Tam zamaný kýrlarda papatyalar açmak üzere heryer çimlenmiþtir yemyeþil nedersiniz ?
cok ýyý olmus ýpý olan varmý fazla kýlolarý atalým öle degýlmý

kurtlarvadisi

Hüda_i gülü

Alnt yaplan: DAMRAM - Mays 13, 2009, 03:55:41 S
Alnt yaplan: yeþeren - Mart 31, 2009, 03:47:55 S
Arkadaþla bahar yüzünü gösterdiðine göre þu piknik konusunu güncelleyelim istedim...Tam zamaný kýrlarda papatyalar açmak üzere heryer çimlenmiþtir yemyeþil nedersiniz ?
cok ýyý olmus ýpý olan varmý fazla kýlolarý atalým öle degýlmý:D :D :D

abla sen zaten zayýfsýn

...Tefekkür...

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

þeyda

istanbulda yaþayanlar, bende isterim bunu , pikniði ciddiye aldým doðru deðilmi yoksa bu fikir ;)

yeþeren

Piknik iþi yattý kimseden ses çýkmyor,artýk tatili bekleyip damram'ýn bahçesinde gerçekleþtireceðiz hayalimizi :)

MiM

hadi tamam diyelim, varýz da... nerde, ne zaman, ve nasýl ve hangi þartlarda... bunun organizasyonunu kim yapacak...?

olabilirse, ben çok sevineceðim.

Þehadete Vurgunum

  :( :( :'( :'( :'(

Ne güzel hepiniz istanbuldasýnýz bizde taaaaaa nerdeyiz of of :(

yeþeren

Alnt yaplan: MiM - Mays 14, 2009, 11:10:34 S
hadi tamam diyelim, varýz da... nerde, ne zaman, ve nasýl ve hangi þartlarda... bunun organizasyonunu kim yapacak...?

olabilirse, ben çok sevineceðim.En büyüðümüz olarak Organizasyon iþini size býrakmamak ayýp olur hocam...Siz ayarlayýn biz alýr sepetimizi geliriz ...

MiM

Alnt yaplan: Þehadete Vurgunum - Mays 14, 2009, 11:12:41 S
  :( :( :'( :'( :'(
Ne güzel hepiniz istanbuldasýnýz bizde taaaaaa nerdeyiz of of :(


istersen urfaya gelek gýz, ne deyin baham! :D :D :D

þeyda

Hocamýzý yormayalým, damram yapar bence hem organizasyon iþlerine yatkýn görünüyor :) Ne dersiniz, istanbullular buraya ;)

MiM

Alnt yaplan: yeþeren - Mays 14, 2009, 11:14:41 S
En büyüðümüz olarak Organizasyon iþini size býrakmamak ayýp olur hocam...Siz ayarlayýn biz alýr sepetimizi geliriz ...


sizi gidi uyanýklar sizi!  :D :D :D
mesajýmý okuyunca, "hah, dediniz... tamam, bulduk bi keklik... þunu bi gaza getirelim" :D

ele midir gýz?
doðru süle ha! :D :D :D

Þehadete Vurgunum

Alnt yaplan: MiM - Mays 15, 2009, 12:05:37
Alnt yaplan: Þehadete Vurgunum - Mays 14, 2009, 11:12:41 S
  :( :( :'( :'( :'(
Ne güzel hepiniz istanbuldasýnýz bizde taaaaaa nerdeyiz of of :(


istersen urfaya gelek gýz, ne deyin baham! :D :D :D


AY CÝDDÝ GELÝRMÝSÝNÝZ KEÞKE GELÝN HEPÝNÝZ NE GÜZEL FUSSÝLET AÝLESÝ OLARAK AY NE GÜZEL OLURDU YA

þeyda

Tabii neden olmasýn, siz organizasyonu yapýn, bizleri buradan teker teker alýn sonrada dönüþte býrakýn geliriz elbette :)

yeþeren

Alnt yaplan: MiM - Mays 15, 2009, 12:11:26
Alnt yaplan: yeþeren - Mays 14, 2009, 11:14:41 S
En büyüðümüz olarak Organizasyon iþini size býrakmamak ayýp olur hocam...Siz ayarlayýn biz alýr sepetimizi geliriz ...


sizi gidi uyanýklar sizi!  :D :D :D
mesajýmý okuyunca, "hah, dediniz... tamam, bulduk bi keklik... þunu bi gaza getirelim" :D

ele midir gýz?
doðru süle ha! :D :D :DEstagfirullah hocam keklik te ne demek?Ben sizin ön ayak olmanýzý özellikle istedim ki; Teklif sizden gelirse kimse itiraz edemecektir ve böylelikle piknik hayalimiz de gerçekleþecektir...:) Ve bu düþüncem geçerliliðini sürdürüyor oyun bozanlýk yok öyle ona göre(biraz tehdit vari oldu ama) :)

HAdeKa

he ya ne guzel olurdu
seyda nýn da dediði gibi:
Alnt yaplan: þeyda - Mays 15, 2009, 12:33:36
Tabii neden olmasýn, siz organizasyonu yapýn, bizleri buradan teker teker alýn sonrada dönüþte býrakýn geliriz elbette :)


türkiyede olanlar için orta yer ankarra oldugu için ankarada olsun :D
valla muthiþ olurdu ama
iþte ancak hayal edebiliri herhalde :(


"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git