Haziran 17, 2019, 10:49:22 S
Haberler:

Elif. Lâm. Mîm. Ýþte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ýn âyetleridir. (Lokman -1,2)

ALZHEIMER GÖZ TESTÝ (Deneyin)

Balatan DAMRAM, Haziran 19, 2008, 09:32:23 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

DAMRAM

ALZHEIMER GÖZ TESTÝ


AÞAÐIDAKÝ METÝNDEKÝ BÜTÜN " F " HARFLERÝNÝ SAYINIZ.

FINISHED FILES ARE THE RE
SULT OF YEARS OF SCIENTI
FIC STUDY COMBINED WITH
THE EXPERIENCE OF YEARS...
.
.
.

(AÞAÐIYA BAKINIZ)
KAÇ TANE?
..................... 3?
YANLIÞ, METÝNDE 6 TANE VAR. ÞAKA DEÐÝL.YENÝDEN OKUYUN !

ALTINDA YATAN GERÇEK AÞAÐIDADIR.


BEYÝN " OF " SÖZCÜÐÜNÜ SÜZEMEZ.

ÝSTER ÝNANIN ÝSTER ÝNANMAYIN.
GERÝ DÖNÜP TEKRAR BAKIN!

ÝLK SEFERDE 6 "F' BULANLAR “ÜSTÜN ZEKALI”, 3 “NORMAL”, 4 “NADÝR”DÝR.ARKADAÞLARINIZA GÖSTERÝN ONLARI ÇILDIRTABÝLÝR, AMA BÝRKAÇ DAKÝKA BEYÝNLERÝNÝ MEÞGUL EDER.

kurtlarvadisi

samimi

ben 6 saydým ...
ileri zeka mýyým acaba?  ;D

Büþra

Bende 6  saydým..
Üstün zekalýyým..  ;D

Resulehasret


samimi


MiM


rusenim


denge

bende 5 saydým birini kaçýrmýþým :D

5 sayan yok mu? ???

Resulehasret

  Abla  ben ilk baþta dediðim gibi 3 saydým  :) daha sonra altý var deyince bir daha saydým bu sefer 5 çýktý   :D üçüncüde 6 'yý ancak tutturdum . O derece zekamda problemler var yani :)


HAdeKa"Tutalým ki Dikenim.. Hem de Kötü Bir Diken.. Ama Nihayetinde GüLLerLe Bir Aradayým…" [Hz. Mevlana]

Yukar git