Haziran 25, 2019, 01:33:34 ÖÖ
Haberler:

Yavrucuðum! Yaptýðýn iþ (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi aðýrlýðýnda bile olsa ve bu, bir kayanýn içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. Doðrusu Allah, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.  (Lokman -16)

Photos: Enduring images

Başlatan Fussilet, Mayıs 21, 2013, 11:00:28 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Fussilet

Photos: Enduring images

U.S. Marines in northern Kuwait gear up after receiving orders to cross the Iraqi border on March 20, 2003. It has been 10 years since the American-led invasion of Iraq that toppled the regime of Saddam Hussein. Look back at moments from the war and the legacy it left behind. For more, view CNN's complete coverage of the Iraq War anniversary.Powered By WizardRSS.com | RFID Blocking

[br]: Photos: Enduring images
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...