Haziran 26, 2019, 10:04:26 ÖS
Haberler:

Yahut gökte olanýn üzerinize taþ yaðdýran (bir fýrtýna) göndermeyeceðinden emin misiniz? Ýþte (bu) tehdidimin ne demek olduðunu yakýnda bileceksiniz!(Mulk -16)

Yar olmak, vefa ve feda adýna adanmaktýr!

Baţlatan Mustafa Cilasun, Nisan 07, 2013, 07:20:16 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mustafa Cilasun

 

Aþk, vefanýn sadakati ve fecridir
Gönül ikliminin sultaný ve hakka vasýl olmanýn þiarýdýr
Nar o vakit bizardýr, sevdasý sukut-u nidadýr, ruh sürur içinde ki ar-ý feryattýr
Ne vakit gam yol eylese, keder sineyi inletse, sabýr ecir letafetinde ki kanaattýr, nefse bel baðlatmaz

Ýnsan sevgiyle yol almanýn ehli olmalý
Ruh ve kalp hassasiyete ayarlý, asabiyete kapalýdýr, unutmamalý
Nefsi temayüzler ihlasý yýpratýr, aklý ve fikri garazlaþtýrýr, vicdaný cansýzlaþtýrýr, son bulmalý
Hasret ve firkat latif yüreklerin serencamýndan nükseden melaldir, nefse geçit vermeyen bir hakký celaldir, var olmalý

Her nefis ölümü tatacaktýr, hakla buluþacaktýr
Aþk ve sevdaya yabancý olan gönüller, sadece yaþamak adýna solacaktýr
Hazan ruhun insicamýnda okunacak, kalbin hicran meyaný meftun eden ibrete koþacaktýr
Feda olmaya namzer gönül, ihsana baðlanan fikir, hanifliðe ducar azim huzur içinde ve asude hale kanacaktýr

Aþk, halin demi olmaktan çýkýp, ruha turaptýr
Kul olmak, nasibi hakikat adýna azim ve iradeye baðlanmýþ vuslattýr
Baht kendi halinde zuhur edecek vakittir, kast içinde ki tercihler nefsinden temayül etmiþ kusur ve kabahattýr
Ýnsan þerefe ve onura layýk olmak için hakka adanmýþlýða talip olmalý, aþkýn kollarýnda sevdasýyla nur olmak için coþmalý, akýl ve izan için farktýr

Mustafa CĂťLASUN
AĂľk, halin demidir'