Haziran 27, 2019, 04:13:20
Haberler:

Rablerini inkâr edenler için cehennem azabý vardýr. O, ne kötü dönüþtür! (Mulk -6)

Halin melali, edebin tabii hali, kalp inþiraha tabi!

Balatan Mustafa Cilasun, Nisan 01, 2013, 09:27:10 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mustafa Cilasun

 

Sukut ettiren bir ikram var
Her lahza kýsmete ve nasibince akar
Ruh itminan içinde susar, gönül her umuda kapý aralar
Niyet maruf için sabra kanar, akýl ve izana bakar, gam o vakit ne iþe yarar

Her gönül güzel için yanar
Ten içinde ki güzellik neye yarar, kalp muhabbeti arar
Haktan arîleþen haz nardýr, edebin dirliðinden nükseden ar, eþsiz bir bahardýr
Gönül aþka ram olmalý, nefsi emellerden arýnmalý, vuslat için yanmaya þevkle namzet olmalý

Ne kerem ve ne de aslý
Sevdasý asýrlardýr teslimiyet ve sadakatte ki muratta saklý
Ýnsan farkýnda lýða talip olmalý, nitelik hususunda azmi býrakmadan koþmalý
Sevdasýdýr insaný erdemli kýlan, sabýr ve vefasýdýr fedakârlýðýnda saklý bulunan unutulmamalýdýr

Ýnsan ruhu ve kalbinden nüksedeni yazmalý
Yazmak için bahanelere sýðýnmamalý, riya adýna gayrete adanmamalý
Edepsiz bir edebiyat çalýþmasý nefsin yýlgýn ve asilik içinde ki çýrpýnýþlarýnýn adýdýr
Böyle bir çalýþmaya talip olan ve taraf bulan her fikriyat zavallýdýr, gönül þirazesi için ne kadar ýstýraptýr

Mustafa CÝLASUN

Aþk, halin demidir'

Yukar git