Haziran 25, 2019, 10:00:54 ÖÖ
Haberler:

Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atýlsa, onun bekçileri onlara: Size, (bu azap ile) korkutucu bir peygamber gelmemiþ miydi? diye sorarlar. (Mulk -8)

Hangi gamý serdetsem deva yok, çare firkatleþiyor sinede çok!

Başlatan Mustafa Cilasun, Mart 29, 2013, 08:25:55 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mustafa Cilasun

 

Gönül yanarken, hasret melali üzerken
Gözler biçare olarak umut adýna ederken, boyun bükülüyor
Mehtap halime sesleniyor, sabýr yumaðý içimde büyüyor, söz düþ e esir olup üþütüyor
Seslenemiyorum, kimselere içimi ayan edemiyorum, korkunun eþiðinde ne düþünüyorum

Bin bir sual geçiyor içimden, soramýyorum
Murat adýna haz almaktan neden bu kadar uzaklaþýyorum
Niçin yýlgýnlýk hazanýnda, güz mevsiminin kucaðýnda bocalýyorum, ne yapýyorum
Dokunduðum yapraðýn, çamurlaþan topraðýn, tenimi yalnýz býrakmayan ayazýn farkýndayým

Can, canana mý adanmalý, onun için aðlamalý
Yakan ve acýtan elem ruha azap yaþatmamalý, gönül pak olmalý
Feveran eden hal bu kadar periþan olmadan, bir ömrü muhabbet ve sürura býrakmalý
Hak adýna kalbin dili payidar olmalý, hýnç ve hýrs sevgiye bulaþmadan, sevdasý için coþmalý

Ýnsan öncelikle nefesin sahibine kul olmalý
Riyadan ve zandan kurtulup ruhunu arýndýrmalý, gönül mesrur kalmalý
Akýl nimetini ve irade ulviyetini yadsýmadan hakkýyla dimaðsýyla birlikte farkýný edinmeli
Ne oldum demeden, kimliði ve niteliði konusunda ihlasýn þevkini halinde ve edebince dert edinmeli

Mustafa CÝLASUN
Aþk, halin demidir'