Haziran 19, 2019, 06:58:35 ÖS
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

Tasavvur hakka adanmalĂ˝, nazar nefsten kurtulmalĂ˝!

Baţlatan Mustafa Cilasun, Mart 27, 2013, 08:39:36 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mustafa Cilasun

 

SadrĂ˝ vecde getiren aĂľk olmalĂ˝
Hal, sabýr ile durulmalý, azim hevanýn keyfiyetine sunulmamalý
Ýhlas ruhun senasý ve vakarýyla kuþanmalý, mizan aklýn ve iradenin mihengi sayýlmalý
Aline yabancý olan, mizacýný deðiþmez sanan, kul olmanýn acziyetini edebiyle yudumlamayan aþktan anlamaz

Yar, nefsin yelpazesi deðil arýdýr
Hak nazarýyle cemali temaþa eylemeyen, edebin urbasýný giymeyen uryandýr
Derviþ hassasiyet içinde ki nefrestir, hak için feday-ý can olmaya karar kýlmýþ gedadýr
Þevki ve vecdi aþkýn inþirahýndan tezahür eder, hali vicdanlaþmýþ adaktýr, gama çok yabancýdýr

Aklý ve vicdaný nefsin eline býrakmak
Bin bir bela ve musibet hak adýna muhasebe edilmezse, kader suçlanýrsa acýnmak
Dünya insaný olmaktan öte, vakit geçirmek, nedensiz nefeslenmek, ideal sahibi olmadan ölmek azaptýr
Cennet ve cehennem iradenin ve aklýn mizan hassasiyetinde ki okuludur, ihlas ve izan hak için bahþedilmiþ noktadýr

Bir yaþlý ve özürlü teyze gördüm
Kimbilir halinden ne kadar bizardý, yürümek adýna fevkalade görünen cefaydý
Dikkat kesildim, lütfedilen ibretle irkildim, kahkahasý kulakðý týrmalayan kýzlar gülüþüyordu, acýydý
Ýçim parçalandý, sinem daraldý, o zavallý ve budala kýzlar adýna hayýflandým, güya okuyorlardý

Mustafa CĂťLASUN


AĂľk, halin demidir'