Haziran 26, 2019, 05:52:59 ÖÖ
Haberler:

Ve: Þayet kulak vermiþ veya aklýmýzý kullanmýþ olsaydýk, (þimdi) þu alevli cehennemin mahkûmlarý arasýnda olmazdýk! diye ilâve ederler. (Mulk -10)

Gülen göz deðil, gönül olmalý, hal inþirahla durulmalý!

Baţlatan Mustafa Cilasun, Mart 15, 2013, 09:26:59 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Mustafa Cilasun

 
[font=] [/font]
[font=]Aþk hakkýyla anlaþýlmalý[/font]
[font=]Kal eden nefs olmamalý, firkat sevdasýyla boyanmalý[/font]
[font=]Azalar sýzlamalý, çile ruha haz sunmalý, meþkin deruni ligi irfanla yaþamalý[/font]
[font=]Dünyaya bel baðlayan her kimse, zafiyetlerinin ibretiyle heveslerden arýnmalý[/font]
[font=] [/font]
[font=]Her can kendince gĂĽzeldir[/font]
[font=]Ne biliyorsa, bilinçaltýndakilerin etkisi vardýr[/font]
[font=]Ve fakat haliyle barýþýk olmasý için himmet ve muhabbete ihtiyaçlýdýr[/font]
[font=]Çare adýna teslimiyeti horlanmadan, büyük bir nezaketle dikkate alýnmalýdýr farklý[/font]
[font=] [/font]
[font=]Her insanýn yaþadýðý evreler vardýr[/font]
[font=]Sosyal bakýmdan bilinmeyenlerde farklýdýr, acýsý saklýdýr[/font]
[font=]Sessiz çýðlýklar adýna feryattýr, protest müzik gibi efkârlýdýr, imalýdýr[/font]
[font=]Yalnýzca ateþ yakmaz, elem yýldýrmaz, ruhun hicran damlalarý asla acýtmaz[/font]
[font=] [/font]
[font=]Sinede birikmiĂľ bir gazap varsa[/font]
[font=]Celallenmek için vaktini kolluyorsa, zafiyet içinde buluyorsa[/font]
[font=]Kalbin ve ruhun hakkýyla hakka aþina bulunmayýp, mizacýn savuruyorsa[/font]
[font=]Nefsin bir heyecan yaþamak için çýrpýnýyorsa, muvazenen çulsuzsa, idrak suskunsa, aðla[/font]
[font=] [/font]
[font=]Muhakeme etmek erdemdir[/font]
[font=]Akletmek ve iradeye vaziyet etmek, istikametin hülyasýdýr[/font]
[font=]Kim bilir düþlerde neler saklýdýr, bahtýn kapýsý sýrlýdýr, ayna iradenle orantýlýdýr[/font]
[font=]Aþkýn edasý, sevdanýn sedasý, basiretin ve kulluðun ikmali için her lahzada ki edeb-i ihsandýr[/font]
[font=] [/font]
[font=]Mustafa CĂťLASUN[/font]
AĂľk, halin demidir'